Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne

Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne

Celem schematu jest zapewnienie wsparcia międzynarodowym funduszom koprodukcji filmowej, których główną działalnością jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji oraz wzmocnienie rozpowszechniania i dystrybucji projektów filmowych, wspieranych na etapie produkcji.

W tym schemacie wnioskodawcą może być wyłącznie fundusz koprodukcji filmowej ustanowiony zgodnie z prawem i prowadzący od przynajmniej 12 miesięcy działalność, której głównym przedmiotem jest wspieranie międzynarodowych koprodukcji filmowych.

Za koprodukcje międzynarodowe uważa się filmy wyprodukowane na podstawie koprodukcji z krajami, które nie należą do Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA, ani nie jest członkiem Eurimage. Określenie działalności funduszu odbywa się na podstawie listy dofinansowanych projektów w ubiegłych latach.

Niniejszy schemat jest otwarty dla podmiotów z siedzibą w krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, których bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów.

Schemat wspiera działania funduszu koprodukcyjnego, w tym zapewnianie wsparcia finansowego dla kwalifikujących się stron trzecich dla potrzeb kwalifikujących się projektów, spełniających następujące kryteria:

  • produkcja filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych o minimalnej długości 60 minut, przeznaczonych głównie do dystrybucji kinowej
  • wdrażanie konkretnej strategii dystrybucji, mającej na celu skuteczniejsze rozpowszechnianie dofinansowanych utworów. Film powinien być dystrybuowany w co najmniej 3 krajach, z których co najmniej jeden uczestniczy w komponencie MEDIA i co najmniej jeden należy do krajów trzecich.

Projekty wspierane przez fundusze powinny spełniać następujące warunki:

  • projekty muszą być zgłaszane przez podmioty audiowizualne z siedzibą w jednym z krajów uczestniczących w podprogramie MEDIA, których bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami są obywatele tych krajów
  • projekty muszą być koprodukowane z udziałem co najmniej jednego producenta z kraju, który ani nie uczestniczy w komponencie MEDIA, ani nie jest członkiem Eurimage
  • udział koproducenta/koproducentów z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA musi wynosić minimum 20% w przypadku filmów fabularnych, animowanych oraz dokumentalnych. W żadnym wypadku udział koproducenta /koproducentów z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA nie może przekroczyć 70%.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego schematu szacowany jest na 1,5 miliona euro na rok 2017.

Finansowy wkład Unii Europejskiej:

  • nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.
  • maksymalny wkład przypadający na wnioskodawcę w ramach niniejszych wytycznych wynosi 400 000 euro.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Grudzień 2017
Termin składania wniosków Wtorek 06 marca 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – Kwiecień 2018
Informacja dla wnioskodawców Maj 2018
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Czerwiec 2018
Początek działania 1 Września 2018
Czas trwania działania  34 miesiące

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/11/2015 (termin aplikacji: 25 lutego 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/43/2014 (termin aplikacji: 12 marca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S29/2013 (termin aplikacji: 21 marca 2014) dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close