przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Festiwale filmowe

Festiwale filmowe

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

DZIAŁANIE 1: Wsparcie dla festiwali
Otwarte dla jednego podmiotu europejskiego.

DZIAŁANIE 2: Wsparcie dla europejskich sieci festiwali
Otwarte dla sieci europejskich, w skład których wchodzą lider oraz minimum 3 partnerów. Wszystkie podmioty muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, seriale telewizyjne, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne.

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia, moda, zdrowie itp).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA :

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria:

  • co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów pełnometrażowych (lub 400 filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA
  • co najmniej 50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym organizowane jest wydarzenie
  • w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA

DZIAŁANIE 1.

Data rozpoczęcia festiwalu Okres trwania działania
Wnioski złożone w dniu 21 listopada 2019 r. Od 1.05.2020 r. do 31.10.2020 r. 12 miesięcy
Wnioski złożone w dniu 21 maja 2020 r. Od 1.11.2020 r. do 30.04.2021 r. 12 miesięcy

 

DZIAŁANIE 2.  otwarte jest dla sieci europejskich, w skład których wchodzą lider oraz minimum 3 partnerów. Wszystkie podmioty muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Kwalifikowalnymi działaniami dla sieci są te związane z:
– koordynacją członków sieci i działań związanych ze zrównoważonym rozwojem struktury (np. wspólne organizowane wydarzeń, wymiana wiedzy i informacji, komunikacja między członkami);
– zapewnieniem finansowego wsparcia osobom trzecim (członkowie sieci) w związku z wdrożeniem wspólnych działań zgodnie z priorytetami i celami zaproszenia (maksymalna kwota finansowania na członka to 30 000 euro).

DZIAŁANIE 1. Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:

< 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

>200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:

< 150 filmów europejskich = 19 000  euro

150-250 filmów europejskich = 25 000  euro

> 250 filmów europejskich = 33 000  euro

 

DZIAŁANIE 2. Dofinansowanie dla całej sieci może wynieść maksymalnie 180 000 euro, do 80% kosztów kwalifikowanych, z czego max. 30 000 euro dla jednego z partnerów w sieci.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 21 listopada 2019, do godz. 17:00  czasu brukselskiego (Działanie 1) 21 maja 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego (Działanie 1 i Działanie 2)
Ocena aplikacji Grudzień 2019 – marzec 2020 Czerwiec – wrzesień 2020
Informacja dla wnioskodawców Kwiecień 2020 Październik 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień 2020 Listopad 2020
Początek działania Data podpisania umowy grantowej lub data powiadomienia o decyzji Data podpisania umowy grantowej lub data powiadomienia o decyzji
Czas trwania działania 12 miesięcy 12 miesięcy

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

DZIAŁANIE 1

 

 

 

 

DZIAŁANIE 2

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

 

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA26/2019 (pierwszy termin aplikacji: 21 listopada 2019) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 21 maja 2020) tutaj.


rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/32/2018 (pierwszy termin aplikacji: 20 grudnia 2018) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 7 maja 2019) tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/17/2017 (pierwszy termin aplikacji: 23 listopada 2017) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 26 kwietnia 2018) tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/16/2016 (pierwszy termin aplikacji: 24 listopada 2016) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 27 kwietnia 2017) tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/16/2015 (pierwszy termin aplikacji: 17 grudnia 2015) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 28 kwietnia 2016) tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 20 marca 2015) dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 12 czerwca 2015) tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 28 lutego 2014)  dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 4 lipca 2014) tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close