przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Dystrybucja – schemat selektywny

Dystrybucja – schemat selektywny

Niniejszy schemat wspiera kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów, zgłoszonych w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów, koordynowanych przez agenta sprzedaży.

Celem schematu jest sprzyjanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji niedawno wyprodukowanych europejskich filmów niekrajowych poprzez zachęcanie dystrybutorów kinowych do inwestowania w promocję i odpowiednią dystrybucję filmów europejskich, pochodzących z innych krajów niż ich własny. Schemat ma również na celu sprzyjanie nawiązywaniu relacji między sektorem produkcji i dystrybucji i w ten sposób podnoszenie konkurencyjności niekrajowych filmów europejskich.

 

Od 2019 r. firma wnioskująca o dofinansowanie musi być europejskim (zarejestrowanym i działającym w jednym z krajów komponentu MEDIA i prowadzonym przez obywatela jednego z tych państw) agentem sprzedaży wyspecjalizowanym w komercyjnej eksploatacji filmu przez maketing i sprzedaż licencji dystrybutorom lub innym firmom wprowadzającym film za granicą.

Uprawniony agent sprzedaży to firma, która w ciągu ostatnich 3 lat była agentem sprzedaży co najmniej 3 filmów dystrybuowanych w kinach w co najmniej 5 krajach. Musi też mieć podpisaną międzynarodową umowę sprzedaży zapewniającą prawa do sprzedaży filmu do co najmniej 15 krajów uczestniczących w MEDIA.

 

Do projektu zakładającego dystrybucję niekrajowego filmu europejskiego w co najmniej 3 krajach o wysokiej/średniej zdolności produkcyjnej (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Austria, Belgia, Polska, Holandia) oraz co najmniej 2 z krajach o niskiej/bardzo niskiej zdolności produkcyjnej (wszystkie pozostałe kraje należące do komponentu MEDIA) musi on zaangażować co najmniej 7 różnych dystrybutorów działających w tych krajach.

Firmy dystrybucyjne zaangażowane w projekt to takie, które prowadzą działalność komercyjną mającą na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. Powinno to stanowić główną działalność firmy lub jej oddziału. Działalność taka może obejmować technologiczne aspekty prezentowania utworu audiowizualnego (dubbing i tworzenie napisów, produkcja kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również działania marketingowe i promocyjne (produkcja zwiastunów i materiałów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych, itd.).

Wymogi wobec dystrybutora:

 • na etapie aplikowania niezbędne jest podanie kodu ISAN filmu, którego dystrybucja ma zostać dofinansowana w ramach komponentu MEDIA
 • wsparcie z komponentu MEDIA nie może być traktowane jako zysk dystrybutora i może być przeznaczone wyłącznie na uprawnione działania
 • po zakończeniu projektu wersje językowe opracowane przy wsparciu MEDIA muszą być dostępne do wykorzystania na wszystkich zainteresowanych platformach dystrybucji (kina, VOD, TV itd) niezależnie od terytorium, na jakim oferują swoje usługi.

Osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów:

 • realizowane w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów
 • koordynowane przez agenta sprzedaży filmu.

Kryteria dotyczące zgłaszanych filmów:

 • aby koszty związane z dystrybucją w ramach schematu selektywnego były kwalifikowalne, film musi wejść do kin:
  1. dla pierwszego naboru w ramach wezwania (10 grudnia 2019):
   • między 1 marca 2020 a 1 września 2021
  2. dla drugiego naboru w ramach wezwania (16 czerwca 2020):
   • między 1 września 2020 a 1 marca 2022
 • film fabularny, animowany lub dokumentalny (minimum 60 minut)
 • pierwsze prawo filmu musi pochodzić najwcześniej z 2019 roku
 • budżet produkcji filmu nie może być wyższy niż 15 milionów euro
 • film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.
 • film musi być wyprodukowany przy znaczącym udziale profesjonalistów, którzy są obywatelami/rezydentami z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA
 • film nie może zawierać reklam, pornografii, materiałów rasistowskich, ani zachęcać do przemocy.

Uwaga! Wsparcie w ramach schematu selektywnego nie może być łączone z dofinansowaniem na promocję tego samego filmu ze schematu Agenci sprzedaży.

Maksymalne kwoty dofinansowania przypadające na każdego dystrybutora są ograniczone do 50% wydatków poniesionych na koszty promocji i reklamy (P&A), w ramach następujących limitów:

 • max 150 000 € dla Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Niemiec
 • max 60 000 € dla Austrii, Belgii, Holandii i Polski
 • max 30 000 € dla Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Węgier, Norwegii, Portugalii, Szwecji
 • max 10 000 € dla pozostałych terytoriów

 

 
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 10 grudnia 2019, do godz. 17:00 czasu brukselskiego 16 czerwca 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2019 – kwiecień 2020 Czerwiec – Październik 2020
Informacja dla wnioskodawców Czerwiec 2020 Listopad 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Lipiec – wrzesień 2020 Listopad – grudzień 2020
Początek działania (premiera filmu) Data podpisania umowy (chyba, że – w uzasadnionych przypadkach – we wniosku eForm zaznaczona zostanie zaznaczona opcja ‚retroactivity’, co oznacza, że aplikujący z przyczyn wyjaśnionych w formularzu musi rozpocząć wydatkowanie budżetu od momentu złożenia wniosku
Czas trwania działania 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działania

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

Załączniki nie posiadające oddzielnych wzorów/formularzy:

 • Załącznik 5: plan finansowy filmu podpisany przez jego producenta
 • Załącznik 6: Umowa pomiędzy agentem sprzedaży a producentem (kompletny dokument wraz z załącznikami, z ręcznym dopiskiem za zgodność z oryginałem: „Copy certified as conforming to the original” podpisanym przez prawnego reprezentanta firmy)

Dla projektów o wartości powyżej 60 000 euro:

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/21/2019 (pierwszy termin aplikacji: 10 grudnia 2019) dostępna jest tutaj.

rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/28/2018 (pierwszy termin aplikacji: 8 stycznia 2018, drugi termin: 4 czerwca 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/12/2017 (pierwszy termin aplikacji: 5 grudnia 2017, drugi termin: 14 czerwca 2018) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/19/2016 (pierwszy termin aplikacji: 1 grudnia 2016, drugi termin: 14 czerwca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/13/2015 (terminy aplikacji: 1 grudnia 2015 i 14 czerwca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/23/2014 (terminy aplikacji: 4 grudnia 2014 oraz 2 lipca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S22/2013 (terminy aplikacji: 28 lutego i 2 lipca 2014) dostępna jest tutaj.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close