Promocja on-line

Promocja on-line

Celem działań objętych tym obszarem dofinansowania jest wspieranie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji utworów audiowizualnych na platformach niekinowych oraz promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i promocji prowadzących do budowania nowych rozwiązań biznesowych.

Schemat obejmuje trzy działania. Możliwe jest aplikowanie o wsparcie w ramach każdego z nich – wymaga to przygotowania oddzielnych wniosków o dofinansowanie.

  • Działanie 1 obejmuje działania w mediach elektronicznych związane z istniejącymi serwisami VOD proponującymi filmy europejskie: promocję, marketing, budowanie marki, rozwój oferty. Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie.
  • Działanie 2 to przygotowanie pakietów cyfrowych wspierających komercjalizację europejskich utworów audiowizualnych na platformach VOD.
  • Działanie 3 to innowacyjne strategie dystrybucji i promocji europejskich utworów audiowizualnych, w tym partycypacyjne działania związane z rozwojem i angażowaniem publiczności, zarówno online, jak i offline. Od 2019 r. – również narzędzia internetowe i bazy danych wspierające współpracę profesjonalistów branży audiowizualnej.

Europejscy profesjonaliści z branży audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, właściciele kin, platformy VOD i inne organizacje.

Schemat wspiera podmioty (spółki prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje charytatywne, samorządy gminne lub miejskie), które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o grant.

Schemat obejmuje trzy rodzaje działań:

Działanie 1:

W ramach działania 1  wspierane są działania promocyjne realizowane wokół istniejących serwisów VOD oferujących co najmniej 500 dostępnych utworów audiowizualnych, z których co najmniej 50% zostało wyprodukowanych w krajach należących do MEDIA i w co najmniej 5 różnych oficjalnych językach Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest na promocję z wykorzystaniem mediów elektronicznych, marketing, budowanie marki, czy rozwój oferty. Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie. Nie więcej niż 40% katalogu może pochodzić z jednego kraju. Działanie wspiera też współpracę pomiędzy platformami VOD w Europie.

Działanie 2:

Wspiera projekty, które polegają na tworzeniu i dostarczaniu pakietów cyfrowych służących komercjalizacji europejskich utworów audiowizualnych (z wyłączeniem filmów krótkometrażowych) na platformach VOD, takich jak zakodowanie, tworzenie napisów do filmu, dostarczenie metadanych, rozwijanie strategii i materiałów marketingowych w wielu krajach jednocześnie. Ma to na celu poprawę ich dostępności i widoczności, w szczególności w krajach, w których te utwory nie są dostępne na żadnej platformie dystrybucyjnej.

Katalog objęty projektem powinien być spójny pod względem wydawniczym i marketingowym oraz zawierać 20 utworów audiowizualnych o wysokim potencjale komercyjnym z co najmniej 2 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, reprezentujących co najmniej dwa różne języki Unii Europejskiej (kryterium to nie dotyczy seriali telewizyjnych). Każdy tytuł w katalogu powinien zostać sprzedany do dystrybucji kinowej lub telewizyjnej oraz dostępny na platformach VOD w co najmniej trzech krajach uczestniczących w komponencie MEDIA. Jest także akceptowany dodatkowy udział krajów spoza Europy.

Tworzenie nowych platform VOD nie jest uprawnione w tym działaniu.

Działanie 3:

Działanie wspiera innowacyjne podejście do promocji i dystrybucji audiowizualnych utworów europejskich, prowadzące do opracowania nowych modeli biznesowych. Projekty powinny koncentrować się na punktach zbieżnych i uzupełnianiu się dystrybucji off-line i on-line i transnarodowej dostępności europejskch utworów audiowizualnych w środowisku cyfrowym. Ich rezultaty i przebieg powinny być komunikowane władzom, krajom członkowskim Unii Europejskiej i branży audiowizualnej. Ważnym elementem tych strategii powinno być budowanie i rozwój publiczności.

W ramach tego działania wspoarcie mogą także uzyskać narzędzia i/lub bazy danych ułatwiające współpracę profesjonalistów branży audiowizualnej.

Wnioskodawcy zgłaszający projekty dotyczące różnych działań powinni złożyć odrębny wniosek dla każdego działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Październik 2018
Termin składania wniosków Piątek 5 kwietnia 2019, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Kwiecień – czerwiec 2019
Informacja dla wnioskodawców Sierpień 2019
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Sierpień – wrzesień 2019
Początek działania Między 1 września 2019 a 1 stycznia 2020
Czas trwania działania 12 miesięcy

Maksymalne dofinansowanie to 60% budżetu projektu.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

  • Działanie 1

 

  • Działanie 2

 

  • Działanie 3

 

  • Wszystkie działania

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

Formularze związane z raportowaniem znajdują się tutaj.

 

 

rezultaty w schemacie Promocja online za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  EACEA/13/2017 (termin aplikacji: 5 kwietnia 2018) – znajduje się tutaj.


rezultaty w schemacie Promocja online za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania EACEA 26/2016 (termin aplikacji: 6 kwietnia 2017) – znajduje się tutaj.


rezultaty w schemacie Dystrybucja on line za lata 2014-2016:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach schemtu Dystrybucja online działającego w latach 2014-2016 znajduje się tutaj.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close