przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Promocja on-line

Promocja on-line

Celem działań objętych tym obszarem dofinansowania jest wspieranie transnarodowego marketingu, tworzenia marki i dystrybucji utworów audiowizualnych na platformach niekinowych oraz promowanie innowacyjnych modeli dystrybucji i promocji prowadzących do budowania nowych rozwiązań biznesowych.

Schemat obejmuje trzy działania. Możliwe jest aplikowanie o wsparcie w ramach każdego z nich – wymaga to przygotowania oddzielnych wniosków o dofinansowanie.

  • Działanie 1 obejmuje działania w mediach elektronicznych związane z istniejącymi serwisami VOD proponującymi filmy europejskie: promocję, marketing, budowanie marki, rozwój oferty. Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie.
  • Działanie 2 dotyczy współpracy transgranicznej pomiędzy istniejącymi europejskimi platformami VOD.
  • Działanie 3 to innowacyjne strategie dystrybucji i promocji europejskich utworów audiowizualnych, w tym partycypacyjne działania związane z rozwojem i angażowaniem publiczności, zarówno online, jak i offline. Od 2019 r. – również narzędzia internetowe i bazy danych wspierające współpracę profesjonalistów branży audiowizualnej.

Europejscy profesjonaliści z branży audiowizualnej: producenci, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, właściciele kin, platformy VOD i inne organizacje.

Schemat wspiera podmioty (spółki prywatne, organizacje niekomercyjne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje charytatywne, samorządy gminne lub miejskie), które są zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA, a ich właścicielem lub głównym udziałowcem musi być obywatel jednego z tych krajów.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o grant.

Schemat obejmuje trzy rodzaje działań:

Działanie 1:

W ramach działania 1  wspierane są działania promocyjne realizowane wokół istniejących serwisów VOD oferujących co najmniej 500 dostępnych utworów audiowizualnych, z których co najmniej 40% zostało wyprodukowanych w krajach należących do MEDIA i w co najmniej 5 różnych oficjalnych językach Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest na promocję z wykorzystaniem mediów elektronicznych, marketing, budowanie marki, czy rozwój oferty. Celem działania jest zwiększenie widoczności, dostępności i budowanie widowni dla kina europejskiego na całym świecie. Nie więcej niż 40% katalogu może pochodzić z jednego kraju.

Działanie 2:

Wspiera działania polegające na zwiększeniu współpracy transgranicznej między istniejącymi europejskimi platformami VOD. Współpraca ta powinna mieć na celu poprawę jakości i konkurencyjności europejskich usług VOD w celu zwiększenia widoczności i widowni europejskich utworów audiowizualnych. Projekty powinny proponować wspólne działania w celu wzajemnego podziału kosztów na działania takie jak rozwój technologiczny, linia redakcyjna itp.

Wniosek musi zostać złożony przez grupę wnioskodawców (konsorcjum) obejmującą co najmniej 3 dostawców usług VOD pochodzących z 3 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Wspólny katalog przygotowany przez konsorcjum musi obejmować minimum 1000 dostępnych utworów audiowizualnych, z których co najmniej 40% zostało wyprodukowanych w krajach należących do MEDIA i w co najmniej 5 różnych oficjalnych językach Unii Europejskiej. Nie więcej niż 40% katalogu może pochodzić z jednego kraju.

Działanie 3:

Działanie wspiera innowacyjne podejście do promocji i dystrybucji audiowizualnych utworów europejskich, prowadzące do opracowania nowych modeli biznesowych. Projekty powinny koncentrować się na punktach zbieżnych i uzupełnianiu się dystrybucji off-line i on-line i transnarodowej dostępności europejskch utworów audiowizualnych w środowisku cyfrowym. Ich rezultaty i przebieg powinny być komunikowane władzom, krajom członkowskim Unii Europejskiej i branży audiowizualnej. Ważnym elementem tych strategii powinno być budowanie i rozwój publiczności.

W ramach tego działania wsparcie mogą także uzyskać narzędzia i/lub bazy danych ułatwiające współpracę profesjonalistów branży audiowizualnej.

Wnioskodawcy zgłaszający projekty dotyczące różnych działań powinni złożyć odrębny wniosek dla każdego działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 5 maja 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Maj – sierpień 2020
Informacja dla wnioskodawców Wrzesień 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Wrzesień – październik 2020
Początek działania Między 1 października 2020 a 1 stycznia 2021
Czas trwania działania 12 miesięcy

DZIAŁANIE 1.: Maksymalne dofinansowanie – 40% budżetu projektu.

DZIAŁANIE 2. i DZIAŁANIE 3.: Maksymalne dofinansowanie – 60% budżetu projektu.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

  • Działanie 1

 

  • Działanie 2

 

  • Działanie 3

 

  • Wszystkie działania

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

Formularze związane z raportowaniem znajdują się tutaj.

 

 

rezultaty w schemacie Promocja online za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  EACEA/23/2019 (termin aplikacji: 5 maja 2020) – znajduje się tutaj.


rezultaty w schemacie Promocja online za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  EACEA/30/2018 (termin aplikacji: 5 kwietnia 2019) – znajduje się tutaj.


rezultaty w schemacie Promocja online za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  EACEA/13/2017 (termin aplikacji: 5 kwietnia 2018) – znajduje się tutaj.


rezultaty w schemacie Promocja online za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania EACEA 26/2016 (termin aplikacji: 6 kwietnia 2017) – znajduje się tutaj.


rezultaty w schemacie Dystrybucja on line za lata 2014-2016:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach schemtu Dystrybucja online działającego w latach 2014-2016 znajduje się tutaj.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close