przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Development – projekt pojedynczy

Development – projekt pojedynczy

W ramach tego obszaru dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na rozwój pojedynczego projektu filmowego lub VR przeznaczonego do dystrybucji kinowej, emisji telewizyjnej lub do wykorzystania komercyjnego na platformach cyfrowych w następujących kategoriach: animacja, dokument kreatywny oraz fabuła.

Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia oraz posiadają większość praw do projektu.

Niezależna firma producencka to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

Firma europejska to firma, której bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami (tzn. posiadającymi większościowy pakiet akcji) są obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele innych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, i która jest zarejestrowana w jednym z tych krajów.

Wnioskodawca musi udowodnić, że:

 • wyprodukował utwór referencyjny, który był dystrybuowany lub nadawany przynajmniej w jednym kraju innym niż kraj wnioskodawcy;
 • utwór ten został wprowadzony na ekrany kin lub wyemitowany w telewizji pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a datą złożenia wniosku;
 • komercyjna dystrybucja w internecie i dystrybucja za pośrednictwem międzynarodowego agenta sprzedaży są akceptowane tylko jeśli zostaną należycie udokumentowane za pomocą raportu o dochodach, odnoszącego się do okresu referencyjnego;
 • firma wnioskodawcy była jedyną firmą produkującą albo – w przypadku koprodukcji – firma wnioskodawcy była większościowym koproducentem w planie finansowania lub producentem delegowanym lub też, że nazwisko dyrektora generalnego firmy lub jednego z udziałowców firmy zostało wymienione na ekranie w napisach do utworu jako nazwisko producenta lub producenta delegowanego.

Następujący wnioskodawcy nie mogą ubiegać się o wsparcie:

 • fundacje
 • instytuty
 • uniwersytety
 • stowarzyszenia i inne instytucje działające w interesie publicznym
 • grupy firm
 • osoby fizyczne.

Development pojedynczego projektu filmowego o minimalnej długości 60 minut przeznaczonego przede wszystkim do dystrybucji kinowej:

 • filmy fabularne,
 • filmy animowane,
 • kreatywne filmy dokumentalne.

Development pojedynczego projektu filmowego przeznaczonego przede wszystkim do emisji telewizyjnej:

 • filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut,
 • filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minuty,
 • kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut.

Development pojedynczego projektu audiowizualnego lub VR przeznaczonego przede wszystkim do emisji na platformach cyfrowych:

 • fabuła o całkowitej długości lub czasie trwania doświadczeń użytkownika minimum 90 minut,
 • filmy o całkowitej długości lub czasie trwania doświadczeń użytkownika minimum 24 minuty,
 • kreatywne filmy dokumentalne o całkowitej długości lub czasie trwania doświadczeń użytkownika minimum 50 minut,
 • dla angażujących użytkownika projektów w formacie nielinearnym (np. rzeczywistości wirtualnej) wymienione minimalne metraże nie mają zastosowania.

Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 8 miesięcy od daty złożenia wniosku. Działania nie mogą rozpocząć się przed datą złożenia wniosku i muszą zakończyć się 30 miesięcy po tej dacie. Jeśli produkcja projektu zacznie się przed zakończeniem tego okresu, działanie kończy się z datą rozpoczęcia produkcji projektu.

Projekty adresowane do młodej widowni (poniżej 16 r.ż.) otrzymują 5 dodatkowych punktów – nie dotyczy animacji.

Uwaga! Firma, która jest w trakcie otrzymywania dofinansowania dla pakietu projektów (schemat dofinansowania: Development – pakiet projektów) nie może aplikować o dofinansowanie dla pojedynczego projektu.

Uwaga! Wnioskodawcy mogą składać tylko jeden wniosek na wsparcie developmentu w ciągu tego samego roku budżetowego. Muszą dokonać wyboru między składaniem wniosku albo na projekt pojedynczy albo na pakiet 3 do 5 projektów. Jeśli wnioskodawca zdecyduje się aplikować o wsparcie dla pojedynczego projektu, wniosek można złożyć tylko w jednym z dwóch terminów niniejszego wezwania.

Następujące projekty nie kwalifikują się:

 • audycje na żywo
 • teleturnieje, programy typu talk show, programy typu reality tv i edukacyjne
 • programy kształceniowe i poradnikowe
 • filmy dokumentalne promujące turystykę
 • relacje z planu
 • reportaże
 • filmy przyrodnicze
 • programy informacyjne i telenowele dokumentalne
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc
 • utwory o charakterze promocyjnym
 • produkcje instytucjonalne, mające na celu promocję konkretnej organizacji i jej działalności.

Międzynarodowy numer ISAN (International Standard Audiovisual Number) to kod służący do identyfikacji utworów audiowizualnych, niezależnie od tego, kiedy zostały wyprodukowane i na jakim nośniku zostały rozpowszechnione. Od 2018 r. numer ISAN będzie wymagany na etapie raportu końcowego przygotowywanego w celu rozliczenia dotacji w schematach TV Programming, Development – projekt pojedynczy oraz Development – pakiet projektów.
Więcej informacji o numerze ISAN znajduje się tutaj: http://www.pl.isan.org/; http://www.isan.org/.

Dofinansowanie jest przyznawane w postaci bezzwrotnych grantów ryczałtowych, obliczanych na podstawie rodzaju i gatunku zgłaszanego projektu:

 • 60 000 euro w przypadku animacji
 • 25 000 euro w przypadku dokumentu kreatywnego
 • 50 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany budżet produkcji jest równy/wyższy niż 1,5 miliona euro)
 • 30 000 euro w przypadku fabuły (jeśli szacowany budżet produkcji jest niższy niż 1,5 miliona euro)

Należy pamiętać, że przy ocenie wniosków pod uwagę będą brane następujące aspekty: ile środków własnych producent jest w stanie zainwestować, jakie pozostałe źródła dofinansowania udało mu się pozyskać oraz w jakim stopniu realizacja projektu zależy wyłącznie od dofinansowania z Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Zalecamy utrzymanie współfinansowania na poziomie 50%.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków Środa 13 listopada 2019, do godz. 17:00 czasu brukselskiego Wtorek 12 maja 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2019 – kwiecień 2020 Maj 2020- październik 2020
Informacja dla wnioskodawców Maj 2020 Listopad 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Czerwiec – lipiec 2020 Listopad – Grudzień 2020
Początek działania Data podpisania umowy (chyba, że – w uzasadnionych przypadkach – we wniosku eForm zaznaczona zostanie zaznaczona opcja ‚retroactivity’, co oznacza, że aplikujący z przyczyn wyjaśnionych w formularzu musi rozpocząć wydatkowanie budżetu od momentu złożenia wniosku
Czas trwania działania Do 30 miesięcy od daty rozpoczęcia działania

 • jeśli projekt wejdzie w produkcję wcześniej, za datę zakończenia developmentu będzie przyjęty dzień wejścia w produkcję

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

Załącznik 1: szczegółowy opis projektu nie posiada wzorca, należy go przygotować wg własnej koncepcji. Poniżej przykładowy dokument.

 

 

 

 

Załącznik 5: wszystkie dodatkowe dokumenty potwierdzające koprodukcję i finansowanie projektu; załączone w jednym PDFie. Poniżej przykładowy dokument.

 

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

WZÓR RAPORTU KOŃCOWEGO:

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/17/2019 (I termin aplikacji: 13 listopada 2019) dostępna jest tutaj. Lista projektów dofinansowanych w drugim naborze (II termin aplikacji: 12 maja 2020) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/22/2018 (I termin aplikacji: 18 grudnia 2018) dostępna jest tutaj. Lista projektów dofinansowanych w drugim naborze (II termin aplikacji: 24 kwietnia 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/22/2017 (I termin aplikacji: 23 listopada 2017) dostępna jest tutaj. Lista projektów dofinansowanych w drugim naborze (II termin aplikacji: 19 kwietnia 2018) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/20/2016 (I termin aplikacji: 17 listopada 2016; II termin aplikacji: 20 kwietnia 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/18/2015 (I termin aplikacji: 19 listopada 2015) dostępna jest tutaj. Wyniki drugiego naboru wniosków (II termin aplikacji: 21 kwietnia 2016) dostępne są tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EACEA/17/2014 (I termin aplikacji: 15 stycznia 2015) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji: 16 kwietnia 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  ramach wezwania  nr EAC/S30/2013 (I termin aplikacji: 28 lutego 2014) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji: 6 czerwca 2014) dostępna jest tutaj.

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close