przejdź do menu przejdź do treści przejdź do kontaktu
Development – pakiet projektów

Development – pakiet projektów

Dofinansowanie developmentu pakietu projektów skierowane jest do producentów, którzy zainteresowani są developmentem od 3 do 5 projektów filmowych (fabuła, animacja, dokument kreatywny), przewidzianych do dystrybucji kinowej lub emisji telewizyjnej oraz eksploatacji na platformach cyfrowych.

Od 2017 r. do pakietu można dołączyć produkcję utworu krótkometrażowego (kompletny utwór – animacja, dokument kreatywny, fabuła – o maksymalnej długości 20 minut, przy czym nie kwalifikują się zapowiedzi i filmy reklamowe, piloty, trailery, teasery i nagrania demo), którego autorem jest wschodzący talent: scenarzysta, reżyser, producent lub inny członek ekipy, który ma już pewne doświadczenie (np. filmy studenckie czy samodzielnie finansowane) i udało mu się zainteresować przedstawicieli branży i publiczność.

Wnioski mogą składać niezależne europejskie firmy producenckie, które funkcjonują legalnie od co najmniej 36 miesięcy i mogą przedstawić udowodnione osiągnięcia* oraz posiadają co najmniej 50% praw do projektów.

Audiowizualna firma producencka to firma, której głównym celem i przedmiotem działalności jest produkcja audiowizualna.

Firma niezależna to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce, gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy producenckiej pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50% gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

Wnioskodawca musi udowodnić, że:

 • w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie aplikacji wyprodukował utwór referencyjny
 • utwór ten został wprowadzony na ekrany kin w co najmniej 3 krajach (innych niż kraj wnioskodawcy) lub został wyemitowany w telewizji przez trzech 3 nadawców telewizyjnych w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających datę założenie aplikacji
 • komercyjna dystrybucja w Internecie i dystrybucja za pośrednictwem międzynarodowego agenta sprzedaży są akceptowane tylko jeśli zostaną należycie udokumentowane za pomocą raportu o dochodach odnoszącego się do okresu referencyjnego
 • firma wnioskująca była jedyną firmą produkującą albo w przypadku koprodukcji, firma wnioskodawcy była większościowym koproducentem w planie finansowania lub producentem delegowanym lub też nazwisko dyrektora generalnego firmy lub jednego z udziałowców firmy zostało wymienione na ekranie w napisach do utworu, jako nazwisko producenta lub producenta delegowanego.

W przypadku wnioskodawców z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii producent musi przedstawić dwa projekty referencyjne spełniające powyższe kryteria.

Development pakietu od 3 do 5 projektów filmowych o minimalnej długości 60 minut, przeznaczonych przede wszystkim do dystrybucji kinowej:

 • filmy fabularne
 • filmy animowane
 • kreatywne filmy dokumentalne

 

Development pakietu od 3 do 5 projektów filmowych, przeznaczonych przede wszystkim do emisji telewizyjnej oraz eksploatacji na platformach cyfrowych:

 • filmy fabularne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 90 minut
 • filmy animowane (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 24 minuty
 • kreatywne filmy dokumentalne (pojedyncze lub seriale) o całkowitej długości minimum 50 minut

 

Od 2017 r. do pakietu można dołączyć produkcję utworu krótkometrażowego (kompletny utwór – animacja, dokument kreatywny, fabuła – o maksymalnej długości 20 minut, przy czym nie kwalifikują się zapowiedzi i filmy reklamowe, piloty, trailery, teasery i nagrania demo), którego autorem jest wschodzący talent: scenarzysta, reżyser, producent lub inny członek ekipy, który ma już pewne doświadczenie (np. filmy studenckie czy samodzielnie finansowane) i udało mu się zainteresować przedstawicieli branży i publiczność.

Uwaga! Pierwszy dzień zdjęciowy (lub odpowiednik) zgłoszonego projektu nie może być zaplanowany w okresie 8 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeśli produkcja projektu zacznie się przed zakończeniem tego okresu, działanie kończy się z datą rozpoczęcia produkcji projektu.

Uwaga! Wnioskodawcy mogą składać tylko jeden wniosek na wsparcie developmentu projektów filmowych w ciągu tego samego roku budżetowego, dlatego muszą dokonać wyboru między składaniem wniosku albo na Development projektu pojedynczego albo na Development pakietu projektów. Beneficjenci, którzy otrzymali dotację w ramach Development pakietu projektów nie mogą ubiegać się o dofinansowanie rozwoju kolejnych projektów, dopóki nie zakończą developmentu wszystkich projektów z pakietu i nie rozliczą grantu.

Uwaga! Wnioski ubiegające się o dofinansowanie mniejsze niż 70 000 euro nie będą rozpatrywane.

 

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2019
Termin składania wniosków 4 lutego 2020, do godz. 17:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Luty – czerwiec 2020
Informacja dla wnioskodawców Sierpień 2020
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania  Wrzesień – październik 2020
Początek działania Data podpisania umowy lub otrzymania decyzji grantowej lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – data złożenia wniosków
Czas trwania działania Do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku

W zależności od rodzaju projektów dofinansowanie wynosi:

 • między 70 000 a 200 000 euro za pakiet 3 do 5 projektów, który nie uwzględnia produkcji filmu krótkometrażowego
 • między 70 000 a 210 000 euro za pakiet 3 do 5 projektów, który uwzględnia produkcję filmu krótkometrażowego
 • maksymalnie 150 000 euro w przypadku, gdy pakiet obejmuje jedynie dokumenty kreatywne i nie zaplanowano produkcji filmu krótkometrażowego
 • maksymalnie 160 000 euro w przypadku, gdy pakiet obejmuje jedynie dokumenty kreatywne i zaplanowano produkcję filmu krótkometrażowego
 • każdy projekt w pakiecie może otrzymać między 10 000 a 60 000 euro, pod warunkiem, że kwota ta nie przekracza 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu
 • jeśli do pakietu dołączony jest film krótkometrażowy, maksymalne dostępne wsparcie dla takiego filmu to 10 000 euro, pod warunkiem, że dofinansowanie nie przekracza 80% kosztów jego produkcji

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

 

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

rezultaty za 2020 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/18/2019 (termin aplikacji: 4 lutego 2020) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2019 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/23/2018 (termin aplikacji: 20 lutego 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/23/2017 (termin aplikacji: 6 lutego 2018) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/21/2016 (termin aplikacji: 2 lutego 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/19/2015 (termin aplikacji: 4 lutego 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/18/2014 (termin aplikacji: 6 lutego 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S30/2013 (termin aplikacji: 28 lutego 2014) dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close