Agenci sprzedaży

Agenci sprzedaży

Celem schematu jest wzmocnienie i wsparcie szerszej międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich poprzez zapewnienie – w oparciu o ich osiągnięcia na rynku – funduszy dla agentów sprzedaży, umożliwiających dalszą reinwestycję w nowe niekrajowe filmy europejskie. Schemat wspiera także rozwój współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami, wzmacniając w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich, a także europejskich firm.

Schemat działa w podziale na dwa etapy:

  1. Generacja potencjalnego funduszu w oparciu o wyniki firmy na rynku europejskim w okresie referencyjnym
  2. Reinwestycja potencjalnego funduszu za pomocą:
  • Gwarancji minimalnych albo zaliczek za międzynarodowe prawa sprzedaży nowych europejskich filmów niekrajowych;
  • Promocji, marketingu i reklamy kwalifikujących się niekrajowych filmów europejskich.

Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie w ramach schematu wynosi ok. 2,6 miliona euro. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Na etapie generowania potencjalnego funduszu, kwota dofinansowania przyznawanego agentowi obliczana jest na podstawie sprzedaży niedawno wyprodukowanych filmów europejskich w okresie referencyjnym (2013-2017). W przypadku reinwestycji, kwota wsparcia jest uzależniona od kosztów i charakteru każdego działania (gwarancje minimalne i koszty P&A) oraz dostępności funduszu.

Film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA, przy czym znaczna część ekipy realizującej film musi pochodzić z tych państw. Film musi być nowo wyprodukowanym utworem fabularnym, animowanym lub dokumentalnym trwającym ponad 60 minut i musi pochodzić z innego państwa niż państwo dystrybucji.

Film nie może zawierać treści niezwiązanych z gatunkiem (takich jak nagranie opery, koncertu, występu itp.) ani reklam.

Aby film był kwalifikowalny, jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2013 r.

Wyprodukowane filmy muszą posiadać kody EIDR lub ISAN.

  • I etap (generowanie funduszu) –  termin aplikacji: 16 czerwca  2017 r. o godz. 12:00 w południe
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Czerwiec 2018
Korekta do wezwania do składania wniosków 28 sierpnia 2018
Termin składania wniosków Wtorek 15 stycznia 2019, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Styczeń – kwiecień 2019
Informacja dla wnioskodawców Maj 2019
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Czerwiec 2019
Początek działania Data podpisania umowy (chyba, że – w uzasadnionych przypadkach – we wniosku eForm zaznaczona zostanie zaznaczona opcja ‚retroactivity’, co oznacza, że aplikujący z przyczyn wyjaśnionych w formularzu musi rozpocząć wydatkowanie budżetu od momentu złożenia wniosku
Czas trwania działania / okres kwalifikowalności kosztów 24 miesiące od daty rozpoczęcia działania

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login): bit.ly/PPMT_V2.

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

Dodatkowo, plan finansowania dla kwalifikujących się filmów (nie ma określonego formularza, forma tego dokumentu jest dowolna).

Dostęp do MEDIA Film Database.

rezultaty za 2018 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2018 (termin aplikacji: 15 stycznia 2019) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2017 (termin aplikacji: 16 czerwca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2016 (termin aplikacji: 16 czerwca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/07/2015 (termin aplikacji: 18 czerwca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S21/2013 (termin aplikacji: 18 czerwca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close