Spotkanie informacyjne dla producentów gier video – 21 stycznia, Warszawa

Wszystkich producentów gier video, myślących o składaniu wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA (Development gier video) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 stycznia o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy (ul. Koszykowa 26). W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione warunki składania wniosków (eForm) oraz wymagane załączniki. Przewidywany czas spotkania to około 2 godziny.

W ramach Developmentu gier video istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnego grantu na rzecz opracowania koncepcji lub prototypu cyfrowych gier o wysokim stopniu interaktywności, z silnymi elementami narracyjnymi, bez względu na rodzaj platformy dystrybucyjnej. Projekt musi być oryginalny, innowacyjny i kreatywny, powinien promować różnorodność kulturową, europejską tożsamość i dziedzictwo, a także posiadać potencjał komercyjny, tak by mógł odnaleźć się na rynkach europejskich i światowych. Najbliższy termin aplikacji upływa 3 marca 2016 o godz. 12:00 w południe.

Wysokość dofinansowania wynosi od 10 000 do 150 000 euro – grant nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych kosztów działania. Do tej pory polscy producenci otrzymali dotację o łącznej wysokości 847 920 euro na poczet rozwoju koncepcji i prototypów gier video.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po schemacie oraz FAQ. Oba dokumenty dostępne są poniżej w języku polskim:

 

 

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o zgłaszania chęci uczestnictwa do dnia 19 stycznia 2016 na adres: aleksandra.leszczynska@kreatywna-europa.eu. W temacie wiadomości proszę wpisać „Spotkanie informacyjne – gry video”.

Przeczytaj również: