Publikacja: Ochrona dziedzictwa kulturowego przed klęskami żywiołowymi i będącymi wynikiem działalności człowieka

Zagrożenia, wynikające z działalności czynników naturalnych oraz działań człowieka, a także ekstremalne zmiany klimatyczne, wywierają nieustanny i coraz większy wpływ na dziedzictwo kulturowe Europy. Tego typu katastrofy i klęski żywiołowe potęgują wyzwania konserwatorskie, a także generują dodatkowe potrzeby w zakresie zachowania zasobów dziedzictwa, negatywnie wpływając na ich wartość społeczną, kulturową, historyczną i artystyczną. Ich oddziaływanie zaznacza się ponadto w takich dziedzinach gospodarki jak choćby turystyka. W tej sytuacji niezbędne staje się podjęcie badań nad strategią adaptacji, metodologią oraz innymi narzędziami zaradczymi, które pozwoliłyby na ochronę dziedzictwa kulturowego Europy przed narastającym wpływem szkodliwych czynników oraz konsekwencjami, jakie wytwarzają.

Studium stanowi kompleksowe ujęcie obecnego stanu wiedzy w tym zakresie na poziomie międzynarodowym. Mapuje ono ponadto istniejące już strategie i narzędzia zarządzania ryzykiem katastrof w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, zapewniając jednocześnie poparte dowodami rekomendacje na rzecz wspólnego ich wdrożenia oraz integracji polityk ochrony dziedzictwa kulturowego.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Publikacji UE.

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close