Projekt pilotażowy: Finanse, edukacja, innowacja i patentowanie dla branży kultury i kreatywnej

Projekt pilotażowy: Finanse, edukacja, innowacja i patentowanie dla branży kultury i kreatywnej

Istotna rola, jaką pełnią branże kultury i kreatywna, została doceniona w wielu dokumentach określających politykę Unii Europejskiej, a także w rezolucji Parlamentu Europejskiego z grudnia 2016 r. w sprawie spójnej polityki w branżach kultury i kreatywnej. Rezolucja ta podkreśla funkcję, jaką branże te spełniają w gospodarce, tworzeniu miejsc pracy, promocji i działaniach na rzecz zróżnicowania kulturowego, wzmacnianiu spójności lokalnej oraz zwiększaniu międzynarodowej atrakcyjności Europy. Odgrywają one istotną rolę w reindustrializacji naszego kontynentu i wspomagają innowacyjność w innych sektorach, od produkcji po edukację oraz inkluzję społeczną.

Roczny Program Prac na 2018 na rzecz wdrożenia projektu pilotażowego „Finanse, edukacja, innowacja i patentowanie dla branży kultury i kreatywnej (eng.: FLIP for CCIs)” przewiduje uruchomienie wezwania do składania wniosków (linia budżetowa 15 04 77 19). Na działania związane z rozwojem tej inicjatywy przeznaczony został 1 mln euro.

Celem tego pilotażowego projektu jest zdefiniowanie i przetestowanie zasad działania na rzecz wsparcia i rozwoju branży kultury i kreatywnej, wytworzenia korzyści o charakterze międzysektorowym oraz wpływu na inne sektory gospodarki powiązane z tymi branżami.

Projekt objąć ma przede wszystkim następujące aspekty związane z sektorami kultury i kreatywnym:

  1. Finanse (opracowanie wytycznych, uzupełniających działania Unii Europejskiej w tych sektorach),
  2. Edukację (system klasyfikujący dla umiejętności związanych ze wsparciem sektora, stworzenie wytycznych dla  rozwoju tych umiejętności i działań oraz rozpowszechniania wiedzy o nich),
  3. Innowacyjność (wytyczne dla rozwoju sektorów kultury i kreatywnego, przykłady dobrych praktyk i wydarzenia dotyczące innowacyjnych modeli, wymiana partnerska),
  4. Patentowanie (analiza, studia przypadków oraz formułowanie zaleceń).

Umowa grantowa, wynikająca z tego wezwania, zostanie przyznana jednemu projektowi. Celem niniejszego wezwania jest wybór organizacji, która będzie koordynować i organizować różnego rodzaju działania z udziałem profesjonalistów z branży kultury i kreatywnej, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także innych interesariuszy.

Termin składania wniosków upływa 10 sierpnia 2018 r.

Numer referencyjny wezwania to EAC/S11/2018.

Czas trwania projektu wyniesie 28 miesięcy. Planowany termin jego rozpoczęcia to 1 marca 2019 r.

Pełna lista dokumentów (przewodnik, formularze i in.) znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close