Pierwsze warsztaty w ramach European Creative Hubs Network już w marcu

Factoría Cultural oraz partnerzy European Creative Hubs Network ogłosili dwudniowe międzynarodowe warsztaty pt. „Jak zacząć: budowa mojego centrum kreatywności”, które odbędą się w dniach 22-23 marca 2017 roku w Madrycie.

Przypominamy, że Creative Hubs, czyli centra kreatywności to specjalnie przygotowane „platformy pracy” dla artystów, muzyków, projektantów, twórców filmowych, przedsiębiorców oraz osób rozwijających start-upy. Przyjmują formę laboratoriów lub inkubatorów o strukturze dostosowanej do potrzeb różnych sektorów. Platformy tworzone są za zasadzie wspólnotowej i spółdzielczej. Co najważniejsze, centra kreatywności mają ogromne znaczenie w rozwoju gospodarki.

ECHN Skills Workshop #1 organizowane i prowadzone przez Factoría Cultural to pierwsze warsztaty mające na celu budowanie i rozwijanie kompetencji zawodowych liderów centrów kreatywności (tzw. creative hubs). Celem szkolenia jest budowanie kompetencji zawodowych menadżerów centrów kreatywności poprzez wsparcie ich rozwoju oraz umiejętności, a także dostosowanie odpowiednich narzędzi do ich działalności.

Nabór otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych liderów, menadżerów i przedstawicieli centrów kreatywności z całej Europy.

Termin zgłoszeń upływa w niedzielę 26 lutego 2017 roku.

Aplikuj!

Zespół European Creative Hubs Network wybierze uczestników warsztatów spośród odpowiedzi zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki naborów na warsztaty ogłoszone zostaną najpóźniej 3 marca 2017 roku.

Factoría Cultural wraz z partnerami ECHN chcieliby wspomóc liderów centrów kreatywności, będących na początku swojej drogi zawodowej. Zidentyfikować najważniejsze działania służące dbałości o prawidłowe funkcjonowanie centrów kreatywności. Podczas warsztatów uczestnicy poznają przykłady oraz praktyczne wskazówki, pomagające podkreślić wartość centrów kreatywności oraz zbudować silną społeczność w oparciu o zrównoważony rozwój oraz wpływ zarówno społeczny, jak i ekonomiczny.

Celem kameralnego charakteru warsztatów (maks. 25 osób) jest skuteczny rozwój oraz poprawa umiejętności wśród menadżerów. Praca w mniejszej grupie zapewni większą efektywność szkolenia. Narzędzia zdobyte podczas warsztatów menadżerowie będą mogli na poziomie lokalnym wykorzystywać, wdrażać i rozpowszechniać.

Wstępny program warsztatów:

22 marca (środa) –  zajęcia rozpoczną się o 13.30

23 marca (czwartek) – zajęcia potrwają do 14:00

Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się tutaj.

Zachęcamy również do śledzenia profilu ECHN na Facebooku.

Przeczytaj również: