Otwarte konsultacje publiczne – ewaluacja programu Kreatywna Europa

Działasz w sektorze audiowizualnym, kultury, kreatywnym? Twoja firma lub organizacja ma doświadczenia związane z ubieganiem się o dofinansowanie lub realizacją projektów  w ramach programu Kreatywna Europa? Chcesz mieć wpływ na przyszłość i kształt nowego programu, który zostanie wprowadzony po 2020 r?

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach będących częścią ewaluacji programu Kreatywna Europa. Konsultacje obejmują trzy komponenty: Kultura, MEDIA i część międzysektorową, a także dają możliwość wyrażenia opinii na temat kierunków, w jakich powinny zmierzać zmiany w  programie w kolejnych latach.

Zebrane opinie pomogą w ocenie efektywności programu, pozwolą także zidentyfikować jego wartość dodaną w kontekście rozwiązań stosowanych na poziomie krajowym. Razem z innymi zebranymi danymi, zostaną włączone do trwającej, prowadzonej niezależnie ewaluacji śródokresowej programu Kreatywna Europa. Po zakończeniu konsultacji przygotowany zostanie raport zawierający ich podsumowanie, który Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

W konsultacjach można wziąć udział wchodząc na stronę ICF Consult. W przygotowaniu odpowiedzi na pytania może pomóc abstrakt dostępny tutaj, prosimy jednak pamiętać, że pod uwagę będą brane wyłącznie odpowiedzi udzielone za pośrednictwem formularza on-line. Jest on dostępny w języku angielskim, jednak uczestnicy konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w dowolnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Konsultacje potrwają do 16 kwietnia 2017.

Informacji na temat konsultacji udziela Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, Dyrektoriat D – Kultura i Kreatywność, pod adresem e-mail: EAC-CREATIVE-EUROPE-CONSULT@ec.europa.eu.

Przeczytaj również: