Otwarte konsultacje publiczne – ewaluacja programu Kreatywna Europa

Działasz w sektorze audiowizualnym, kultury, kreatywnym? Twoja firma lub organizacja ma doświadczenia związane z ubieganiem się o dofinansowanie lub realizacją projektów  w ramach programu Kreatywna Europa? Chcesz mieć wpływ na przyszłość i kształt nowego programu, który zostanie wprowadzony po 2020 r?

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach będących częścią ewaluacji programu Kreatywna Europa. Konsultacje obejmują trzy komponenty: Kultura, MEDIA i część międzysektorową, a także dają możliwość wyrażenia opinii na temat kierunków, w jakich powinny zmierzać zmiany w  programie w kolejnych latach.

Zebrane opinie pomogą w ocenie efektywności programu, pozwolą także zidentyfikować jego wartość dodaną w kontekście rozwiązań stosowanych na poziomie krajowym. Razem z innymi zebranymi danymi, zostaną włączone do trwającej, prowadzonej niezależnie ewaluacji śródokresowej programu Kreatywna Europa. Po zakończeniu konsultacji przygotowany zostanie raport zawierający ich podsumowanie, który Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

W konsultacjach można wziąć udział wchodząc na stronę ICF Consult. W przygotowaniu odpowiedzi na pytania może pomóc abstrakt dostępny tutaj, prosimy jednak pamiętać, że pod uwagę będą brane wyłącznie odpowiedzi udzielone za pośrednictwem formularza on-line. Jest on dostępny w języku angielskim, jednak uczestnicy konsultacji mogą wyrazić swoją opinię w dowolnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Konsultacje potrwają do 16 kwietnia 2017.

Informacji na temat konsultacji udziela Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, Dyrektoriat D – Kultura i Kreatywność, pod adresem e-mail: EAC-CREATIVE-EUROPE-CONSULT@ec.europa.eu.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close