Opowieści Dziedzictwa Europejskiego: ruszył nabór!

Z przyjemnością informujemy, że ruszył nabór ograniczony na Opowieści Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Stories) – inicjatywę pilotażową w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Główną misją tego projektu jest udzielenie głosu zaangażowanym jednostkom, organizacjom i zrzeszeniom, które dzięki niemu mogłyby opowiedzieć swoją historię Europy w kontekście bliskiego im dziedzictwa.

Inicjatywa ta ma na celu zachęcenie obywateli Wspólnoty do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym, zebrania opowieści o projektach, inicjatywach i działaniach oraz docenienie ich wysiłków na dwa sposoby: poprzez promocję ich historii oraz nagrodzenie najlepszych z nich grantem w wysokości do 10000 euro.

W zamieszczonych na stronie Europejskich Dni  Dziedzictwa warunkach uczestnictwa w projekcie Zainteresowani dowiedzą się:

– kto może nadsyłać opowieści i ubiegać się o grant (uwaga: autorzy mogą skorzystać z wyboru, czy chcą jedynie przedstawić swoją opowieść, czy też mają zamiar jednocześnie ubiegać się o grant);

– jak składać aplikację;

– o kryteriach kwalifikowalności;

– o warunkach prawnych,

a także poznają harmonogram projektu.

Termin składania historii w fazie preselekcyjnej projektu upływa 20 maja 2018 r. W pierwszym stadium inicjatywy wymagany jest jedynie zarys historii i stojącej za nią idei. W przypadku, gdy Zainteresowani zgłoszą zamiar ubiegania się o dofinansowanie, a ich koncepcja zostanie wybrana, zostaną poproszeni o przesłanie szczegółowej propozycji projektu oraz jego budżetu w terminie do 31 lipca 2018 r. Autorzy Opowieści  wyróżnionych grantem zostaną poinformowani o tym fakcie w terminie do 21 września 2018 r.

Więcej informacji.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close