Ochrona cmentarzy żydowskich w Europie – projekt pilotażowy: wezwanie do składania wniosków

Ochrona cmentarzy żydowskich w Europie – projekt pilotażowy: wezwanie do składania wniosków

21 marca 2018 r. Komisja Europejska przyjęła roczny program prac na rok 2018, zawierający wdrożenie projektów pilotażowych i akcji przygotowawczych w dziedzinie edukacji, sportu i kultury. Plan ten przewiduje uruchomienie inicjatywy zmierzającej do przeprowadzenia szeroko zakrojonej kwerendy odnośnie co najmniej 1500 cmentarzy żydowskich w wybranych krajach Europy oraz zidentyfikowania dobrych praktyk na rzecz ich ochrony oraz sformułowania propozycji efektywnego modelu ich zachowania dla przyszłości.

Projekt wpisuje się w ramy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (strona polska), propagując oraz szerząc świadomość o potencjale wartości, które to dziedzictwo wnosi w kulturową różnorodność kontynentu.

Umowa grantowa, wynikająca z tego wezwania, zostanie przyznana jednemu projektowi. Okres trwania projektu wyniesie 18 miesięcy z grudniem 2018 r. jako planowanym terminem rozpoczęcia.

Budżet, przeznaczony na współfinansowanie zwycięskiego projektu, wynosi 800 000 euro.

Kryteria, które muszą zostać spełnione przez wnioskodawców to:

  1. Posiadanie statusu organizacji publicznej lub prywatnej z osobowością prawną (osoby fizyczne nie są uprawnione do aplikowania na to wezwanie);
  2. Funkcjonowanie jako pojedynczego podmiotu aktywnego w dziedzinie dziedzictwa kulturowego lub konsorcjum, którego większość członków pozostaje aktywnymi w tym sektorze;
  3. Posiadanie kancelarii prawnej, zarejestrowanej w jednym z europejskich państw-beneficjentów programu Kreatywna Europa.

Warunki zgłaszania wniosków spełniane są jedynie przez osoby prawne, założone w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa:

  1. W państwach Unii Europejskiej;
  2. W spełniających kryteria krajach spoza Unii Europejskiej, uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

W przypadku, gdy wniosek składany jest przez kilka współpracujących ze sobą podmiotów (konsorcjum), powyższe kryteria stosuje się wobec wszystkich z nich.

Pełna treść przewodnika (w języku angielskim).

Termin składania wniosków upływa 13 sierpnia 2018 r.

 

Adres kontaktowy: EAC-JEWISH-CEMETERIES@ec.europa.eu

 

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close