Ocena śródokresowa programu Kreatywna Europa (2014-2020)

Ocena śródokresowa programu Kreatywna Europa (2014-2020)

Na stronie Komisji Europejskiej udostępniona została polska wersja sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającego ocenę śródokresową programu Kreatywna Europa (2014-2020).

Opracowanie tego dokumentu miało na celu oszacowanie adekwatności i skuteczności środków, jakie zostały podjęte celem osiągnięcia założeń programu, a także jego efektywności oraz europejskiej wartości dodanej. Publikacja podsumowuje wewnętrzną i zewnętrzną spójność  programu, adekwatność jego celów oraz szanse na jego uproszczenie. Przeanalizowany został również jego wkład w realizację priorytetów polityki Unii Europejskiej; zidentyfikowano również długoterminowe skutki poprzednich programów.

Na tej podstawie dokument formułuje propozycje systemowych działań na rzecz udoskonalenia funkcjonowania programu Kreatywna Europa przy zachowaniu głównych wytycznych europejskiej polityki odnośnie rozwoju, zwiększania zasięgu, konkurencyjności oraz nowych metod zarządzania kulturą.

Pełna treść raportu śródokresowego w języku angielskim dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

 

Zachęcamy do odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie!

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close