Nowe wezwanie do składania wniosków w schemacie Szkolenia dla profesjonalistów EACEA/09/2018

Zapraszamy do składania wniosków w ostatnim naborze wniosków w schemacie Szkolenia dla profesjonalistów w ramach programu Kreatywna Europa. Kolejny nabór zostanie ogłoszony już po rozpoczęciu nowego programu na lata 2021-2028.

Z organizatorami szkoleń wyłonionymi w najnowszym wezwaniu podpisane zostaną umowy ramowe na okres trzech lat. To wyjątkowa sytuacja, z której warto skorzystać – dofinansowane zostaną w ten sposób aż trzy edycje najbardziej wartościowych europejskich warsztatów.

Termin składania wniosków to 26 kwietnia 2018.

Zwracamy uwagę na zmiany w schemacie:

  1. Wzmocnienie innowacji w zakresie developmentu treści i sposobów opowiadania: nowe formaty do wykorzystania na wszystkich platformach,
  2. Wykorzystanie technologii cyfrowych i nowych rozwiązań, szczególnie związanych z cyfrowymi narzędziami promocyjnymi
  3. Animacja – w kontekście Europejskiego Planu Animacji
  4. Mentoring, rozwój talentów, młodzi twórcy
  5. Dystrybucja cyfrowa i zaangażowanie/docieranie do młodej publiczności
  6. Powiązanie z instrumentami finansowymi i rozwijanie umiejętności zdobywania funduszy
  7. Marketing, promocja i dotarcie do publiczności

Niezwykle istotne jest włączanie do projektów profesjonalistów  z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Węgier, Islandii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Czarnogóry, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii. Dlatego w 2018 o dofinansowanie szkoleń dla profesjonalistów można ubiegać się w trzech działaniach: na poziomie międzynarodowym, europejskim i – to nowość – regionalnym. W działaniach regionalnych udział mogą wziąć TYLKO uczestnicy z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej, a przyznane dofinansowanie może sięgać 80%. Na działania regionalne zostanie przeznaczone 10% całego budżetu przeznaczonego na realizację schematu.

Inne sposoby zwiększenia potencjału profesjonalistów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej:

  1. Wspieranie współpracy pomiędzy przedstawicielami grup rynków z różnych krajów (konsorcja / partnerstwa)
  2. Pozytywna dyskryminacja w zasadach przyznawania stypendiów (wyłącznie dla profesjonalistów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej).

Projekt musi rozpocząć się po podpisaniu umowy grantowej, ale na pewno przed  31 sierpnie 2019. W wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach, projekt może rozpocząć się wcześniej (najwcześniej – w momencie złożenia wniosku).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zdjęcie: EKRAN+

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close