PRZYDATNE LINKI

Aby ułatwić Ci dostęp do informacji związany z europejskim sektorem audiowizualnym, wybraliśmy kilka pomocnych platform, wspieranych przez program Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Dzięki nimi będziesz mógł wyszukać warsztaty dostosowane do swojego profilu zawodowego, festiwale filmowe w zależności od prezentowanego repertuaru, różnorodne możliwości pozyskania dofinansowania na projekty filmowe, a także znaleźć informacje na temat wszystkich projektów dofinansowanych przez Program MEDIA 2007-2013 oraz Kreatywna Europa 2014-2020.

Training&Networks

Platforma, na której znajduj ąsię informacje dla przedstawicieli europejskiego sektora audiowizualnego dotyczące szkoleń , warsztatów i wydarzeń networkingowych, dofinansowanych przez program Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Strona jest wyposażona w rozbudowaną wyszukiwarkę, dzięki czemu łatwo można odnaleźć wydarzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i profilu zawodowego.

www.creative-europe-media.eu/trainings/courses

European Film Festivals

Platforma, na której znajdują się informacje na temat terminów zgłoszeń filmów, dat, miejsc i profili festiwali filmowych współfinansowanych przez Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA. Strona wyposażona jest w rozbudowaną wyszukiwarkę, dzięki czemu łatwo odnajdziesz wydarzenia, które cię zainteresują.

www.creative-europe-media.eu/festivals/festivals

Markets&Networks

Platforma, na której znajdują się informacje na temat targów i wydarzeń branżowych wspieranych przez Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

www.creative-europe-media.eu/markets/markets

MEDIA Films Database (MFDB)

Strona zawiera informacje na temat filmów współfinansowanych przez Programu MEDIA (od 2001 roku) oraz obecnie działający Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA. MEDIA Films Database prezentuje także informacje dotyczące wybranych europejskich nagród filmowych i festiwali.

www.mfdb.eu

Creative Europe Dissemination Platform

Portal zawierający informacje o wszystkich projektach współfinansowanych przez Program Kreatywna Europa oraz wcześniejszą edycje Programu Kultura 2007-2013. Treści można przeszukiwaćwedług słów kluczowych, nazwy projektu, schematu i roku dofinansowania lub kraju. Platforma ta jest stale uzupełniana i będzie na bieżąco aktualizowana o nowe projekty.

www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects

Online Film Financing (OLFFI)

Na platformie OLFFI na bieżąco sąuzupełniane informacje na temat funduszy publicznych na całym świecie, ulg podatkowych oraz przepisów, które mają zastosowanie do produkcji filmowej i telewizyjnej w ponad 70 krajach. Celem OLFFI jest umożliwienie przedstawicielom sektora audiowizualnego:

 • odkrycia nowych lokalnych, regionalnych i krajowych funduszy, programów i źródełfinansowania
 • poznania regulacji związanych z ulgami podatkowymi w zależności od kraju produkcji
 • sprawdzenia, czy spełnia się kryteria do otrzymania danej dotacji
 • nawiązania kontaktu z koproducentami.

www.olffi.com

Film New Europe (FNE)

Film New Europe jest anglojęzyczną, powszechnie dostępną platformą informacyjną poświęconą produkcji audiowizualnej – szczególnie filmowej – krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Serwis jest ponadto międzynarodową platformą integracji środowisk profesjonalistów branży audiowizualnej oraz światowej prasy filmowej. Głównym celem projektu FNE jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych wiadomości dotyczących produkcji i wydarzeń filmowych w regionie, grantów na przedsięwzięcia filmowe, box office z poszczególnych krajów, jak i informacji dotyczących zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim.

www.filmneweurope.com

Cineuropa

Portal stworzony z myślą o profesjonalistach sektora audiowizualnego, poświęcony europejskiemu rynkowi filmowemu i telewizyjnemu. Serwis publikuje artykuły w czterech językach: angielskim, francuskim, włoskim i hiszpań skim. Dodatkowo Cineuropa oferuje:

 • kurs online ze scenopisarstwa
 • consultingowy serwis dostarczający producentom odpowiedzi na pytania związane z finansowaniem ich projektu w Europie
 • pomoc prawną, dzięki której można otrzymać szybką i efektywną odpowiedź na pytania dotyczące międzynarodowych umów czy partnerstw na wszystkich etapach produkcji
 • analizę online scenariuszy.

www.cineuropa.org

Europejskie Obserwatorium Audiowizualne

Międzynarodowa organizacja działająca przy Radzie Europy założona w 1992 roku. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne dostarcza informacji dla profesjonalistów z sektora audiowizualnego: producentów, dystrybutorów; użytkowników, nadawców i pozostałych dostawców usług audiowizualnych, organizacji międzynarodowych w tej domenie, podejmujących decyzje w sektorze publicznym, prawodawców narodowych i europejskich, dziennikarzy, badaczy, prawników oraz inwestorów i konsultantów.

Obserwatorium gromadzi, przetwarza i rozpowszechnia informacje o sektorze audiowizualnym w państwach członkowskich jaki o działaniach instytucji międzynarodowych w tej dziedzinie. Sporadycznie śledzi również działania w innych częściach świata. Informacje te są dostępne w następujących formach:

 • raporty, statystyki i analizy finansowe rynków
 • raporty, analizy i objaśnienia aktualności prawnych
 • bazy danych i informatory
 • informacje on-line
 • konferencje i warsztaty

Informacje rozpowszechniane przez Obserwatorium dostarczane są w formie publikacji i usług, udostępniane odpłatnie jak i ( w większości przypadków) bezpłatnie.

www.obs.coe.int