IMAGES THAT MOVE – jak przygotować projekt w obszarze edukacji filmowej?

Już za tydzień, 21 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, odbędzie się organizowana przez Creative Europe Desk Polska we współpracy z FINA konferencja IMAGES THAT MOVE.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w prezentacjach i panelach z udziałem polskich i europejskich ekspertów (wszystkie wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie), a także wziąć udział w prowadzonych w języku angielskim warsztatach przygotowanych m.in. przez realizatorów projektów dofinansowanych w ramach schematu Edukacja filmowa komponentu MEDIA.

Jednym z celów konferencji jest zainspirowanie polskich organizacji i instytucji z obszaru filmu, edukacji i kultury, do realizacji projektów partnerskich służących tworzeniu nowych programów nauczania, materiałów edukacyjnych, czy po prostu – rozwijaniu wrażliwości najmłodszej widowni. Wydarzenie będzie także okazją do nawiązania nowych kontaktów, zaróno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i europejskim.

Edukacja filmowa (wcześniej Rozwój widowni i edukacja filmowa) od 2017 r. jest oddzielnym obszarem dofinansowania i szczególnym obiektem zainteresowania komponentu MEDIA. Przede wszystkim, to jedyne klasyczne projekty partnerskie w tym komponencie, realizowane przez co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów należących do MEDIA,  o trzech różnych językach i z udziałem co najmniej dwóch szeroko rozumianych instytucji edukacyjnych (szkół, instytucji i organizacji filmowych prowadzących działalność edukacyjną itp. Schemat stawia na różnorodność kulturową, wymianę doświadczeń, wykorzystanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego, ale też współpracę instytucji i organizacji – często potrzebujących wsparcia merytorycznego i finansowego w prowadzonych na poziomie lokalnym działaniach.

Od 2018 r. projekty edukacji filmowej będą miały dwuletni okres finansowania, co pozwoli na realizację bardziej długofalowych działań skierowanych do młodej widowni. Młoda widownia zresztą, jeden z najważniejszych priorytetów komponentu MEDIA, powinna być także jednym z adresatów działań realizowanych w ramach innych schematów dofinansowania, m.in. festiwali filmowych. MEDIA wspiera także – w ramach grantów na development, produkcję telewizyjną, gry wideo, czy dystrybucję – kino dziecięce i młodzieżowe.

Ze względu na wagę, jaką w ramach schematu Edukacja filmowa mają projekty wykorzystujące europejskie dziedzictwo audiowizualne w edukacji (niekoniecznie filmowej – także w codziennej pracy nauczycieli i edukatorów), konferencję organizujemy we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Eksperci, których będzie można posłuchać podczas paneli dyskusyjnych i prezentacji, reprezentują m.in. organizacje i projekty zajmujące się zachowaniem i digitalizacją europejskiego dziedzictwa filmowego.

Zachęcamy do udziału w konferencji, a w dalszej kolejności – do aplikowania o dofinansowanie w schemacie Edukacja filmowa. Przewidywany termin składania wniosków to 15 marca 2018.

Więcej informacji o konferencji IMAGES THAT MOVE i formularz zapisów znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy też do śledzenia strony konferencji na Facebooku – jest ona na bieżąco aktualizowana informacjami na temat prezentowanych podczas konferencji projektów.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close