Sounds of Changes

Lider projektu STATENS FORSVARSHISTORISKA MUSEER Partnerzy projektu TEHNISKI MUZEJ SLOVENIJE (SI)
LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE (DE)
TYOVAEN MUSEOYHDISTYS RY (FI)
STIFTELSEN ARBETETS MUSEUM (SE)
MUZEUM INZYNIERII MIEJSKIEJ (PL)
Kwota dofinansowania 200 000 EUR Rok dofinansowania 2017 Schemat dofinansowania PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ (kategoria I – granty na mniejszą skalę)

„Sounds of Changes” jest międzynarodowym projektem tworzonym przez muzea zainteresowane dźwiękowym wymiarem codzienności. Jego celem jest dokumentowanie zmian zachodzących współcześnie w sferze dźwiękowej, które są związane z dynamicznym rozwojem technicznym i nowymi zjawiskami społecznymi. Przedsięwzięcie zakłada nagrywanie dźwięków, ich udostępnianie na otwartej licencji, a także popularyzację zagadnienia przemian krajobrazu dźwiękowego wśród szerokiej publiczności. Interesujące są przede wszystkim krajobrazy dźwiękowe, które zmieniają się pod wpływem nowych technologii, w tym także dźwięki współczesnych miast i obszarów (po)przemysłowych, które zaczynają pełnić nowe funkcje.

Nagrania przygotowywane przez pracowników muzeów są udostępniane online na stronie internetowej projektu.

„Sounds of Changes” jest kontynuacją poprzedniego europejskiego projektu dźwiękowego „Work with Sounds” z lat 2013–2015. Wówczas nagrywano dźwięki zabytkowych urządzeń, wyszukiwano i rejestrowano dźwiękowe ślady technik odchodzących w przeszłość. Wszystkie nagrania, które powstały w ramach „Work with Sounds”, są dostępne na stronie internetowej projektu „Sounds of Changes”. Wspólnie tworzą wciąż rozwijającą się muzealną bazę dźwięków.

Nagraniom i rozbudowie bazy towarzyszą wydarzenia popularyzujące zagadnienia związane z dźwiękami oraz ich obecnością w muzeach.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 18 maja 2018 r. zorganizowało koncert muzyki instrumentalnej granej na retro komputerach Commodore 64, Atari, syntezatorach, z dodatkiem gitar. Podczas tamtej Nocy Muzeów wystąpił Katod – artysta związany z demosceną. Pozostałe instytucje uczestniczące w projekcie również przygotowały wydarzenia dźwiękowe (koncerty, spacery, prelekcje) z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów.

Z kolei w dniach 11–13 czerwca 2018 r. w Tampere w Finlandii odbyła się międzynarodowa konferencja „Exhibiting Sounds of Changes” poświęcona prezentowaniu dźwięków w muzeach, w tym wykorzystywaniu ich w tworzeniu wystaw oraz podczas zajęć edukacyjnych. W wydarzeniu wzięli udział muzealnicy, edukatorzy, badacze nurtu sound studies, a także designerzy dźwięku. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Sounds of Changes”.

W 2019 r. Muzeum Inżynierii Miejskiej planuje otwarcie wystawy czasowej poświęconej specyfice i przemianom miejskich krajobrazów dźwiękowych. Ekspozycje związane z dźwiękami zostaną przygotowane również w pozostałych pięciu muzeach partnerskich.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close