„Forgotten Heritage. European Avantgarde On-Line”

„Forgotten Heritage. European Avantgarde On-Line” to inicjatywa, zbierająca dzieła oraz biografie artystów realizujących praktyki awangardowe, funkcjonujących w krajach stanowiących obrzeża Unii Europejskiej. Poprzez digitalizację, ich strategie i doświadczenia, w dużej mierze pomijane w głównym nurcie dyskursu, uzyskują wreszcie możliwość szerszej prezentacji, a więc również (re)interpretacji i (re)ewaluacji: przemyślenia, transformacji i nowego zastosowania. Baza danych, dostępna na stronie projektu, pozwala dodatkowo prześledzić i uświadomić sobie, często dotąd niedostrzegane, wielowątkowe relacje między poszczególnymi twórcami, splot ich ścieżek rozwoju, związków, wzajemnych inspiracji, tworzenie się ośrodków kulturotwórczych.

Repozytorium poświęcone jest pracom artystów awangardowych, których okres twórczości przypada na lata po 1945 r., w szczególności zaś na lata 70. i 80. XX wieku. Zakres geograficzny projektu obejmuje obecnie głównie Polskę, Chorwację, Estonię, Belgię i Francję: planowane jest jego konsekwentne rozszerzanie. Obecnie w bazie danych umieszczonych jest około 8000 pozycji, w tym prac, dokumentacji fotograficznej oraz tekstów autorów takich, jak m.in.: Leo Copers, Filip Francis, Teresa Gierzyńska, Tomislav Gotovac, Zofia i Oskar Hansen, Barbara Kozłowska, Bernd Lohaus, Antun Maračić, Jolanta Marcolla, Vlado Martek, Raul Meel, Jacques Louis Nyst, Jüri Okas, Anu Põder, Ludmiła Popiel, Sirje Runge, Edita Schubert, Goran Trbuljak, Tõnis Vint, Marthe Wéry i in.

W wyniku kilkuletniej kwerendy, prowadzonej w każdym z krajów, w repozytorium zebrano zasoby pochodzące zarówno z archiwów prywatnych, jak i instytucjonalnych.

„Forgotten Heritage. European Avantgarde On-Line” nie stanowi jednak jedynie udostępnionego cyfrowo zapisu przeszłych doświadczeń. Już 7 czerwca 2018 r. w warszawskim Muzeum Narodowym odbędzie się konferencja „Revisiting Heritage”, której organizatorzy za cel stawiają sobie wytyczenie nowych strategii metodologicznych i (re)interpretacyjnych, na bazie doświadczeń awangardy Bloku Wschodniego podważających dominujące narracje oraz „oficjalną historię sztuki”. Analiza praktyk twórców z Europy Wschodniej może stanowić cenne narzędzie na rzecz przekształcenia kanonu, skoncentrowanego na dokonaniach artystów zachodnich. W ten sposób, poprzez udostępnianie i krytyczne opracowanie tego zapoznanego dziedzictwa, działający aktualnie twórcy i krytycy sztuki będą w stanie wytworzyć nowe punkty odniesienia i styczne między awangardą Europy Wschodniej i Zachodniej.

Udostępniana pod adresem www.forgottenheritage.eu baza danych powstała jako główna część projektu „Forgotten Heritage. European Avantgarde On-Line” realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa, dzięki współpracy Fundacji Arton z Warszawy, fundacji Office for Photography z Zagrzebia, Kumu Art  Museum z Tallina oraz Luca School of Arts z Brukseli.

Projekt  i wykonanie bazy danych zostało zrealizowane przez kolektyw Plural z Berlina (Kilian Krug i Markus Lerner).

Zachęcamy do zapoznania się z tą cenną inicjatywą oraz udziału w wydarzeniach, organizowanych przez jej pomysłodawców.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close