FAQ – Media

Szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych obszarów dofinansowania znajdują się w zakładce JAK APLIKOWAĆ? każdego ze schematów grantowych. Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytania – skontaktuj się z nami.

Projekt powinien być konkretnie przeznaczony dla widowni maksymalnie do wieku 16 lat. Musi to byćszczegółowo określone we wniosku i poparte przedstawionymi strategiami.

Tak, prosimy o umieszczenie linków zarówno w formularzu wniosku, jak i opisowym materiale artystycznym. I prosimy pamiętać o haśle, jeśli jest potrzebne (o ważności ponad 3 miesiące).

Kwota ryczałtowa oznacza, że wnioskowana dotacja unijna zostaje obliczona na podstawie rodzaju projektu (gatunku filmu w przypadku Developmentu lub ilości europejskich filmów w przypadku Festiwali filmowych), a nie procentu całkowitych kosztów projektu, co ma miejsce w przypadku finansowania opartego o budżet. W zgłoszeniu projektu wnioskodawcy muszą przedstawić szczegółowy budżet, spójny z działaniami w ramach projektu i ten aspekt będzie przedmiotem oceny ekspertów. Jednakże na etapie raportu koń cowego, szczegółowy budżet rzeczywistych wydatków nie będzie wymagany.

Ponieważ nie blokuje to aplikacji, zaświadczenie VAT, itd., można przesłać na portal uczestników po upływie terminu składania wniosków. Jednakże, zalecamy przesłanie tych dokumentów najszybciej jak to możliwe, aby uniknąć spowolnienia procesu aplikacyjnego.

Nie, wniosków nie można zmieniać po upływie terminu zgłoszeń . Jeśli Agencji będą potrzebne dodatkowe informacje i wyjaśnienia, skontaktuje się z wnioskodawcą.

Kraje o średniej zdolności produkcyjnej to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Holandia, Polska, Szwecja, Szwajcaria. Kraje o niskiej zdolności produkcyjnej to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Była Jugosłowiań ska Republika Macedonii, Grecja, Węgry, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia. Według tych wytycznych Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania uznawane są za kraje o wysokiej zdolności produkcyjnej.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close