Creative Europe Desk Polska

Creative Europe Desk Polska, biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce, na bieżąco dostarcza informacji o Programie, współfinansowanych  projektach oraz promuje działania realizowane przez polskich beneficjentów.

W ramach działań prowadzonych przez Creative Europe Desk Polska organizujemy i współorganizujemy szereg inicjatyw szkoleniowych, seminariów i konferencji, do udziału w których zapraszamy ekspertów europejskich sektorów kultury i audiowizualnego. Tematem są różne aspekty rynku audiowizualnego: development i produkcja filmowa, praca nad scenariuszem, dystrybucja w erze cyfryzacji i rozwijających się platform VOD, promocja i marketing oraz rozwój widowni. Prowadzimy także Akademię Doskonałego Projektu – cykl spotkań skierowanych do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów międzynarodowych w obszarze kultury i kreatywnym. Spotkania odbywają się od 2013 roku w różnych miastach Polski – m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Kielcach, Tarnowie, Szczecinie, Gdańsku…

Wydarzenia te mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Ich celem jest integracja europejskich sektorów audiowizualnego i kreatywnego poprzez wymianę doświadczeń oraz podniesienie kompetencji zawodowych polskich przedstawicieli tych sektorów. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom nastąpi synergia środowiska, co także umożliwi nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi profesjonalistami na arenie międzynarodowej.

Pomagamy potencjalnym wnioskodawcom w wyborze odpowiedniego schematu dofinansowania, konsultujemy projekty i pomysły oraz pomagamy w poprawnym wypełnieniu wniosku pod względem formalnym. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do programu zachęcamy do kontaktu.

Nasze inicjatywy i współorganizacje:

New Ways of Distribution 29 października 2015 Warszawa
Plenery Film Spring Open 26 września 2015 Krakow
Info Day Programu Kreatywna Europa 08 września 2015 Warszawa
Studio Nowe Horyzonty 26 lipca 2015 Wrocław
Europa zmienia Warszawę 2015 20 czerwca 2015 Warszawa
Animation Business Seminar 09 czerwca 2015 Warszawa
DOC LAB POLAND 14 kwietnia 2015 Polska
Masterclass Jeana des Forêts 26 marca 2015 Warszawa