Budżet Unii Europejskiej 2021-2027: wzmocnienie europejskich sektorów kultury i kreatywnego

Budżet Unii Europejskiej 2021-2027: wzmocnienie europejskich sektorów kultury i kreatywnego

W związku z pracami nad budżetem Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027, Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie do 1,85 miliarda euro funduszy przeznaczonych na funkcjonowanie programu Kreatywna Europa, wspierającego sektory kultury i kreatywny oraz dzieła audiowizualne.

Propozycja Komisji na rzecz zwiększenia środków wsparcia koncentruje się na trzech obszarach: MEDIA (wspierającym unijny przemysł filmowy i audiowizualny), Kulturze oraz części międzysektorowej.

MEDIA

Obszar ma otrzymać 1,081 mld euro na wsparcie projektów audiowizualnych oraz zwiększenie konkurencyjności w tym sektorze. MEDIA będą w dalszym ciągu wspierać development, dystrybucję i promocję europejskich filmów, produkcji telewizyjnych oraz gier video. W najbliższych latach większe fundusze zostaną przeznaczone na międzynarodową promocję i dystrybucję dzieł powstałych w Europie oraz na innowacyjne metody narracyjne, m.in. rzeczywistość wirtualną (VR). Zostanie utworzone cyfrowe repozytorium powstałych na terenie Unii Europejskiej filmów, którego celem będzie wzmocnienie dostępności i widoczności utworów europejskich.

Kultura

Na promocję europejskich sektorów kultury i kreatywnych przeznaczone ma zostać 609 mln euro. Zostaną stworzone projekty współpracy, sieci i platformy na rzecz ułatwienia kontaktów i współpracy międzynarodowej pomiędzy artystami.

Część międzysektorowa

160 mln euro wesprze małe i średnie przedsiębiorstwa i inne organizacje sektorów kultury i kreatywnego. Fundusze te zostaną wykorzystane także na rzecz promocji współpracy europejskiej w kształtowaniu polityki kulturalnej oraz wolnego, zróżnicowanego i pluralistycznego środowiska mediów, a także wsparcia dla dobrego jakościowo dziennikarstwa i umiejętności korzystania ze środków przekazu.

 

W oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej czytamy: „Kultura odgrywa pozytywną rolę we wzmacnianiu spoistości europejskiego społeczeństwa i gospodarki. W związku z postępującą cyfryzacją i konkurencją o charakterze globalnym jest potrzeba silniejszego wsparcia dla europejskich sektorów kultury i kreatywnych. Można zdziałać więcej na rzecz produkcji transgranicznych, lepszej dystrybucji powstałych na terenie Europy utworów oraz jak najlepszego wykorzystania potencjału cyfryzacji przy zachowaniu różnorodności kulturowej i językowej naszego kontynentu. Ponadto, poprzez dodatkowe wsparcie unijnej kultury i kreatywności, oddziaływać można pozytywnie na wolność mediów i ich pluralizm, kluczowy, by społeczeństwa europejskie pozostały otwarte, integracyjne i kreatywne. Dlatego właśnie Komisja proponuje zwiększenie środków na finansowanie programu Kreatywna Europa”.

 

Następne działania

Obecnie mogą rozpocząć się negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu budżetu Unii Europejskiej pomiędzy Komisją Europejską, Radą Europy i Parlamentem Europejskim. Porozumienie w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu, uchwalone w 2019 r., pozwoliłoby na płynne przejście między obecną (2014-2020) a nową edycją programu (2021-2027) oraz na zachowanie ciągłości finansowania, z korzyścią dla nas wszystkich.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i dodatkowymi informacjami:

  1. Propozycja Komisji Europejskiej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz arkusze informacyjne
  2. Strona programu Kreatywna Europa (eng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close