Art Department Masterclass zaprasza na warsztaty World Building

Art Department Masterclass zaprasza do składania aplikacji na nowy program szkoleniowy World Building dedykowany do profesjonalistów z branży audiowizualnej. Warsztaty odbędą się w Reykjaviku w dniach 8 – 14 maja 2017.

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z wieloma ekspertami m.in z laureatem Oskara, scenografem Allanem Starskim (m.in Lista Schindlera – reż S. Spielberg, Pianista – reż R. Polański) oraz scenografem i dyrektorem artystycznym Ludovico FERRARIO (Młodość – reż P. Sorrentino, Młody Papież – reż P. Sorrentino). Ostateczna lista ekspertów zostanie opublikowana pod koniec marca.

Uczestnicy: 20 profesjonalistów (z co najmniej 10letnim doświadczeniem w branży audiowizualnej) z wszystkich krajów UE.

Opłata: 500 euro na sesję. Kwota ta obejmuje: warsztaty szkoleniowe, zakwaterowanie, i część utrzymania w czasie warsztatów. Uczestnicy ponoszą natomiast koszty podróży. Istnieje możliwość aplikowania do jednej lub obu sesji warsztatowych. Obecnie przyjmowane są wnioski na 1. sesję warsztatową (World Building).

Termin nadsyłania zgłoszeń – 1 kwietnia 2017.

Art Department Masterclass to program edukacyjno-szkoleniowy mający na celu stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi a doświadczonymi już artystami oraz innymi profesjonalistami z dziedziny sztuki. Zdaniem jego organizatorów tym, co sprzyja rozwijaniu kreatywnych projektów, jest m.in. wymiana doświadczeń i szukanie nowych kreatywnych rozwiązań w obecności najlepszych specjalistów z branży. Dlatego podczas trwających od 5 do 7 dni szkoleń odbywających się w Wilnie i Reykjavíku pięciu różnych wpływowych mówców podzieli się z uczestnikami swoim doświadczeniem. Istotę warsztatów stanowi szkolenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także rozwijanie wyobraźni, percepcji i wrażliwości wizualnej. Art Department Masterclass promuje innowacyjne podejście do różnych dziedzin branży artystycznej i postuluje przekraczanie granic dzielących dziedziny tradycyjne i multidyscyplinarne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.artdepartmentmasterclass.com

Warsztaty są współfinansowane przez Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

 

Przeczytaj również: