TV programming

Schemat dofinansowania skierowany do niezależnych, europejskich firm produkcyjnych, chcących wyprodukować film (pojedynczy lub w odcinkach) przeznaczony do emisji w telewizji. Za kwalifikowalne będą uznane europejskie filmy telewizyjne, z założenia przeznaczone do rozpowszechniania w telewizji lub (w drugiej kolejności) przeznaczone do projekcji kinowych.

Niezależne firmy producenckie, które chcą wyprodukować film przeznaczony do emisji w telewizyjny. Wnioskodawca musi być większościowym producentem utworu jeśli chodzi o prawa autorskie. W przypadku koprodukcji 50%-50% wnioskodawca powinien zostać wyznaczony przez partnerów jako producent delegowany.

Audiowizualna firma producencka to firma, której głównym celem i przedmiotem działalności jest produkcja audiowizualna.

Firma niezależna to firma, w której większościowej kontroli nie posiada nadawca telewizyjny, ani pod względem pakietu akcji, ani działalności. Większościowa kontrola ma miejsce, gdy ponad 25% kapitału zakładowego firmy producenckiej pozostaje w rękach jednego nadawcy telewizyjnego (50%, gdy w grę wchodzi wielu nadawców).

Osoby fizyczne nie mogą aplikować o dofinansowanie.

Przedstawiony projekt utworu audiowizualnego musi być niezależną europejską produkcją telewizyjną (filmem fabularnym, animowanym lub dokumentem kreatywnym), realizowaną przy udziale co najmniej 3 nadawców z 3 różnych państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

Nadawcą jest każdy dostawca linearnych lub nielinearnych (on-demand) usług medialnych zgodnie z Artykułem 1 (1) dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.

Za kwalifikowane będą uznane telewizyjne projekty filmowe spełniające poniższe kryteria:

 • fabuła (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 90 minut; w przypadku seriali dopuszczalne są także kontynuacje lub 2. i 3. sezon
 • dokument kreatywny (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 50 minut
 • animacja (projekt pojedynczy lub serial) o długości minimum 24 minuty

Uwaga! W przypadku projektów dokumentalnych i animowanych 2. i 3. sezon nie kwalifikują się.

Uwaga! Utwory, które zaplanowano jako seriale o wspólnej strategii marketingowej muszą być zgłoszone jako seriale. Pojedynczych odcinków serialu nie można rozkładać na osobne aplikacje.

Przedstawiony projekt utworu audiowizualnego musi być niezależną europejską produkcją telewizyjną (filmem fabularnym, animowanym lub dokumentem kreatywnym), realizowaną przy udziale co najmniej 3 nadawców telewizyjnych z 3 różnych państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na współfinansowanie projektów szacowany jest na 12,5 miliona euro.

FILMY ANIMOWANE ORAZ FABULARNE FILMY TELEWIZYJNE:

 • do 12.5% kwalifikowalnych kosztów
 • maksymalnie 500 000 euro

FILMY DOKUMENTALNE:

 • do 20% kwalifikowalnych kosztów
 • maksymalnie 300 000 euro

SERIALE FABULARNE:

 • z budżetem min. 10 mln euro
 • minimum 6 odcinków po 45 minut
 • do 10% kwalifikowalnych kosztów
 • maksymalnie 1 mln euro

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2016
Termin składania wniosków Czwartek 24 listopada 2016, do godz. 12:00 czasu brukselskiego Wtorek 30 maja 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2016 – luty 2017 Czerwiec – sierpień 2017
Informacja dla wnioskodawców Marzec 2017 Wrzesień 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień 2017 Październik 2017
Początek działania 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności 24 miesiące (lub 36 miesięcy w przypadku seriali) od daty złożenia wniosku

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Załącznik 1: szczegółowy opis projektu zawierający materiał artystyczny – nie posiada wzorca, należy go przygotować wg własnej koncepcji.

 

 

 

Załącznik nr 5: CV reżysera i najważniejszych twórców.

Obowiązkowe załączniki, które należy przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres EACEA w Brukseli nie później niż 2 tygodnie od daty elektronicznego złożenia wniosku:

 • kopia potwierdzenia złożenia dokumentów on-line,
 • szczegółowy budżet w euro,
 • dodatkowy materiał artystyczny,
 • dowody finansowania, takie jak podpisane pisemne zobowiązania, kontrakty, skrócona forma wstępnej umowy (deal-memo),
 • link do trailera/teasera (vimeo lub podobne), o ile jest dostępny,
 • CV reżysera i producenta (jeśli nie może być dołączone do wniosku eForm),
 • CD- Rom lub USB zawierający wszystkie dokumenty.

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

Dokumenty związane z raportowaniem można pobrać ze strony EACEA.

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/21/2015 (I termin aplikacji 3 grudnia 2015) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji 26 maja 2016) tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/24/2014 (I termin aplikacji 13 stycznia 2015) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji: 28 maja 2015) tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/S24/2013 (I termin aplikacji: 28 lutego 2014) dostępna jest tutaj oraz (II termin aplikacji 13 czerwca 2014) tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close