Tłumaczenia Literackie

 

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz ich publikację i dystrybucję, a także promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku: powieść, komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników.

Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:

  • wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej,
  • promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz ich dostępność w EU i poza nią,
  • pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek.

Rodzaje grantów:

.

KATEGORIA 1
projekty dwuletnie
KATEGORIA 2
umowy ramowe o partnerstwie
ZAŁOŻENIA
projekt powinien zakładać tłumaczenie i promocję pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych
projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych rocznie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
100 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu 100 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
24 miesiące 36 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

 

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

mapa_kultura_v2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina**.

Uczestnictwo innych krajów spoza Unii Europejskiej:

Tunezja – udział Tunezji w programie rozpocznie się oficjalnie z dniem 1 stycznia 2018 r. Tunezyjscy przedstawiciele sektorów kulturalnego i audiowizualnego będą mogli w pełni korzystać z komponentu Kultura oraz częściowo z komponentu MEDIA (udział w szkoleniach, festiwalach filmowych, wydarzeniach związanych z edukacją filmową i dostępem do rynku).

Armenia – prawdopodobnie dołączy do listy krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa w 2018 r. Uczestnictwo uzależnione jest od terminu podpisania umowy z Komisją Europejską. Oznacza to, że Armenia będzie krajem uprawnionym do uczestnictwa, pod warunkiem, że umowa pomiędzy KE a Armenią będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Izrael – odroczył swój udział w programie Kreatywna Europa. Oznacza to, że Izrael nie jest krajem kwalifikowanym do udziału w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Izraela w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

NABÓR WNIOSKÓW:

Otwarcie naboru – II tydzień marca 2018 r.

Zamknięcie naboru – II tydzień maja 2018 r.

Nabory wniosków do obszaru Tłumaczenia literackie będą przeprowadzane corocznie, do 2020 roku.

 

** Aktualna lista krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa znajduje się na oficjalnej stronie Agencji wykonawczej.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close