Tłumaczenia Literackie

 

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz ich publikację i dystrybucję, a także promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku: powieść, komiks, opowiadanie, sztuka teatralna, poezja, a także utwory dla młodych czytelników.

Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:

  • wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej,
  • promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich oraz ich dostępność w EU i poza nią,
  • pozyskanie nowych odbiorców przetłumaczonych książek.

Rodzaje grantów:

UWAGA! (aktualizacja 13 czerwca 2017 r.)

Zgodnie z otwartym naborem do obszaru Tłumaczenia literackie 2017 ogłoszonym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury w dniu 12 czerwca 2017 roku wnioskodawcy mogą aplikować tylko w ramach kategorii 1 – projektów dwuletnich.

KATEGORIA 1
projekty dwuletnie
KATEGORIA 2
umowy ramowe o partnerstwie*
ZAŁOŻENIA
projekt powinien zakładać tłumaczenie i promocję pakietu od 3 do 10 książek beletrystycznych
projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
100 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu 100 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
24 miesiące 48 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

 

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

mapa_kultura_v2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina**.

Izrael będzie krajem uprawnionym do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Tunezja odroczyła swój udział w programie Kreatywna Europa do 2018 roku. Oznacza to, że Tunezja nie jest krajem kwalifikowanym w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Tunezji w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

25 VII 2017

 

* Wytyczne dot. naboru do obszaru Tłumaczenia literackie 2017 ogłoszonego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury w dniu 12 czerwca 2017 roku wskazują, że możliwe jest aplikowanie jedynie w ramach kategorii 1 – projektów dwuletnich.

** Aktualny wykaz krajów kwalifikowanych do programu Kreatywna Europa znajduje się na oficjalnej stronie Agencji wykonawczej: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close