Tłumaczenia Literackie

UWAGA! (aktualizacja 19 kwietnia 2017 r.)

Nabór wniosków w roku 2017 nadal nie został otwarty przez Agencję Wykonawczą. W związku z zaistniałą sytuacją najprawdopodobniej termin składania wniosków również ulegnie przesunięciu.

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku.

Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są:

  • wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej
  • promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich

Rodzaje grantów:

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

KATEGORIA 1
projekty dwuletnie
KATEGORIA 2
umowy ramowe o partnerstwie
ZAŁOŻENIA
projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie
MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE UE
100 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu 100 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU
24 miesiące 48 miesięcy

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

mapa_kultura_v2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Izrael będzie krajem uprawnionym do składania wniosków, pod warunkiem, że umowa pomiędzy UE a Izraelem będzie podpisana do dnia wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Tunezja odroczyła swój udział w programie Kreatywna Europa do 2018 roku. Oznacza to, że Tunezja nie jest krajem kwalifikowanym w najbliższych naborach komponentów MEDIA i Kultura. Udział Tunezji w Programie może odbywać się na zasadach obejmujących tzw. państwa trzecie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

daty_tlumaczenia_literackie_v2

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close