Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej

W ramach niniejszego obszaru istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na poczet organizacji warsztatów o wymiarze europejskim, sprzyjających międzynarodowej współpracy w ramach sektora audiowizualnego poprzez przez poprawę umiejętności i rozszerzenie wiedzy w następujących obszarach: rozwój widowni, marketing, dystrybucja i rozpowszechnianie dzieł audiowizualnych, kwestie prawne i finansowe, zarządzanie firmą audiowizualną, rozwój i produkcja projektów, a także nowe technologie i modele biznesowe.

  • prywatne firmy
  • organizacje non-profit
  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • gminy
  • władze samorządowe i urzędy miejskie

 

 

W ramach niniejszego obszaru istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na poczet organizacji warsztatów o wymiarze europejskim, które sprzyjają międzynarodowej współpracy w ramach sektora audiowizualnego poprzez przez poprawę umiejętności i rozszerzenie wiedzy w następujących obszarach: rozwój widowni, marketing, dystrybucja, rozpowszechnianie dzieł audiowizualnych dzięki nowym modelom dystrybucyjnym, kwestie prawne i finansowe (w tym nowe modele biznesowe), zarządzanie firmą audiowizualną, rozwój i produkcja projektów (uwzględniające techniki pitchingowe i networking), a także nowe technologie. Warsztaty mogą być organizowane w Europie, jak poza jej granicami. Program szkolenia powinien być dostosowany do zmian zachodzących na rynku audiowizualnym w erze cyfryzacji.

Grupą docelową warsztatów powinni być w szczególności reżyserzy, scenarzyści, producenci, montażyści, redaktorzy zamawiający, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, dostawcy nowych mediów, profesjonaliści związani z filmem animowanym, profesjonaliści związani z postprodukcją, jak również eksperci prawni i finansowi związani z branżą audiowizualną.

 

Działania (warsztaty) powinny być zaplanowane w okresie pomiędzy 1 września 2016 a 31 sierpnia 2017.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po ogłoszeniu wezwania do składania wniosków. Najbliższe wezwanie zostanie ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. Ocena wniosków przez niezależnych ekspertów trwa ok. 5 miesięcy od terminu złożenia aplikacji.

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

Budżet dostępny na działania w 2016 roku wynosi 7.3 mln euro. Agencja szacuje wesprzeć 55 inicjatyw związanych z warsztatami dla sektora audiowizualnego.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć:

  • 60% kwalifikowanych kosztów działania w przypadku projektów odbywających się w Europie
  • 80% kwalifikowanych kosztów działania w przypadku projektów odbywających się poza Europą

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Załączniki do wniosku należy podbrać ze strony EACEA.

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACA/06/2016 dostępna jest  tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S23/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok) dostępna jest  tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S23/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok) dostępna jest tutaj.