Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej

W ramach niniejszego obszaru istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na poczet organizacji warsztatów o wymiarze europejskim, sprzyjających międzynarodowej współpracy w ramach sektora audiowizualnego poprzez przez poprawę umiejętności i rozszerzenie wiedzy w następujących obszarach: rozwój widowni, marketing, dystrybucja i rozpowszechnianie dzieł audiowizualnych, kwestie prawne i finansowe, zarządzanie firmą audiowizualną, rozwój i produkcja projektów, a także nowe technologie i modele biznesowe.

  • prywatne firmy
  • organizacje non-profit
  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • gminy
  • władze samorządowe i urzędy miejskie

 

 

W ramach niniejszego obszaru istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na poczet organizacji warsztatów o wymiarze europejskim, które sprzyjają międzynarodowej współpracy w ramach sektora audiowizualnego poprzez przez poprawę umiejętności i rozszerzenie wiedzy w następujących obszarach: rozwój widowni, marketing, dystrybucja, rozpowszechnianie dzieł audiowizualnych dzięki nowym modelom dystrybucyjnym, kwestie prawne i finansowe (w tym nowe modele biznesowe), zarządzanie firmą audiowizualną, rozwój i produkcja projektów (uwzględniające techniki pitchingowe i networking), a także nowe technologie. Warsztaty mogą być organizowane w Europie, jak poza jej granicami. Program szkolenia powinien być dostosowany do zmian zachodzących na rynku audiowizualnym w erze cyfryzacji.

Grupą docelową warsztatów powinni być w szczególności reżyserzy, scenarzyści, producenci, montażyści, redaktorzy zamawiający, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, dostawcy nowych mediów, profesjonaliści związani z filmem animowanym, profesjonaliści związani z postprodukcją, jak również eksperci prawni i finansowi związani z branżą audiowizualną.

 

Działania (warsztaty) powinny być zaplanowane w okresie pomiędzy 1 września 2016 a 31 sierpnia 2017.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany po ogłoszeniu wezwania do składania wniosków. Najbliższe wezwanie zostanie ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. Ocena wniosków przez niezależnych ekspertów trwa ok. 5 miesięcy od terminu złożenia aplikacji.

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

Budżet dostępny na działania w 2016 roku wynosi 7.3 mln euro. Agencja szacuje wesprzeć 55 inicjatyw związanych z warsztatami dla sektora audiowizualnego.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć:

  • 60% kwalifikowanych kosztów działania w przypadku projektów odbywających się w Europie
  • 80% kwalifikowanych kosztów działania w przypadku projektów odbywających się poza Europą

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

Załączniki do wniosku należy podbrać ze strony EACEA.

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACA/06/2016 dostępna jest  tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S23/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok) dostępna jest  tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S23/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok) dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close