Festiwale filmowe

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

W naborze 2018 nacisk położony jest na współpracę międzynarodową festiwali, co dzięki tworzeniu np. wspólnych platform online czy zamawianiu różnych wersji językowych ma przyczynić się do zwiększenia efektywności tworzenia zasobów związanych z obecnością europejskich filmów w międzynarodowym obiegu. Jakość współpracy międzynarodowej i partnerstw festiwali jest od 2018 jednym z elementów oceny w kryterium „Jakość programu i działań”. W naborze 2018 wzrasta także znaczenie obecności profesjonalistów branży audiowizualnej w wydarzeniach organizowanych w ramach dofinansowanych festiwali, a także udział procentowy filmów z krajów o niskiej zdolności produkcyjnej w programie festiwalu.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, seriale telewizyjne, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne.

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia, moda, zdrowie itp).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA :

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria:

  • co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów pełnometrażowych (lub 400 filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA
  • co najmniej 50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym organizowane jest wydarzenie
  •  w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA
  • proponowane działanie musi rozpocząć się w okresie  na 8 miesięcy przed wydarzeniem (festiwalem filmowym odbywającym się w określonym czasie i miejscu) i zakończyć 4 miesiące po jego zakończeniu, co daje łącznie 12 miesięcy
Data rozpoczęcia działania Okres trwania działania
Wnioski złożone w dniu 23 listopada 2017 r. Od 1.05.2018 r. do 31.10.2018 r. 12 miesięcy
Wnioski złożone w dniu 26 kwietnia 2018 r. Od 1.11.2018 r. do 30.04.2019 r. 12 miesięcy

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na współfinansowanie projektów szacowany jest na 3 miliony euro.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów, jednak finansowy wkład Unii Europejskiej nie powinien przekraczać 60% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:

< 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

>200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:

< 150 filmów europejskich = 19 000  euro

150-200 filmów europejskich = 25 000  euro

>250 filmów europejskich = 33 000  euro

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2017
Termin składania wniosków Czwartek 23 listopada 2017, do godz. 12:00  czasu brukselskiego Czwartek 26 kwietnia 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2017 – marzec 2018 Maj – sierpień 2018
Informacja dla wnioskodawców Marzec 2018 Wrzesień 2018
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień 2018 Październik 2018
Początek działania Między 1 maja i 31 października 2018 Między 1 listopada 2017 a 30 kwietnia 2019
Czas trwania działania 12 miesięcy 12 miesięcy

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

 

rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/16/2016 (pierwszy termin aplikacji: 24 listopada 2016) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 27 kwietnia 2017) tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/16/2015 (pierwszy termin aplikacji: 17 grudnia 2015) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 28 kwietnia 2016) tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 20 marca 2015) dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 12 czerwca 2015) tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 28 lutego 2014)  dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 4 lipca 2014) tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close