Festiwale filmowe

Obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Nieuprawnione są festiwale prezentujące niekwalifikujące się utwory, a więc reklamy, transmisje na żywo, teledyski, filmy zrealizowane telefonami komórkowymi i nienarracyjne dzieła artystyczne.

Z aplikowania wykluczone są także festiwale tematyczne, takie jak wydarzenia kulturalne, związane ze sztuką, technologią i nauką, a także wysoko wyspecjalizowane wydarzenia dotyczące specjalistycznych treści (np. turystyka, sport, ekologia, natura, środowisko, gastronomia).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA :

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria:

  • co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów pełnometrażowych (lub 400 filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA
  • 50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym organizowane jest wydarzenie
  •  w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA
  • działanie musi rozpocząć się w okresie między 1 listopada 2016 a 30 kwietnia 2017.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Całkowity budżet przeznaczony w 2016 roku na współfinansowanie projektów szacowany jest na 3 miliony euro.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów, jednak finansowy wkład Unii Europejskiej nie powinien przekraczać 60% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:

< 40 filmów europejskich = 27 000 euro

41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro

61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro

81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro

101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro

121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro

>200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:

< 150 filmów europejskich = 19 000  euro

150-200 filmów europejskich = 25 000  euro

>250 filmów europejskich = 33 000  euro

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2016
Termin składania wniosków Czwartek 24 listopada 2016, do godz. 12:00  czasu brukselskiego Czwartek 27 kwietnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2016 – marzec 2017 Maj – sierpień 2017
Informacja dla wnioskodawców Marzec 2017 Wrzesień 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Kwiecień 2017 Październik 2017
Początek działania Między 1 maja i 31 października 2017 Między 1 listopada 2017 a 30 kwietnia 2018
Czas trwania działania 12 miesięcy 12 miesięcy

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

 

Obowiązkowe załączniki, których nie można wysłać drogą elektroniczną, należy wysłać do Agencji przesyłką poleconą lub kurierską najpóźniej w ostatnim dniu składania wniosków. Brana pod uwagę data to data nadania przesyłki.

 

Pakiet aplikacyjny musi zawierać dokumenty wymienione w poniższej liście kontrolnej:

 

LISTA KONTROLNA PAKIETÓW APLIKACYJNYCH
Obowiązkowe dokumenty Liczba kopii Czy został umieszczone w pakiecie?
1 Kopia potwierdzenia złożenia wniosku (numer wypełnionego wniosku internetowego) 1 kopia  
2  Katalog poprzedniej edycji festiwalu 1 kopia
3 Program projekcji poprzedniej edycji festiwalu 1 kopia  
4 CD-Rom lub pamięć USB zawierająca wszystkie dokumenty
1 kopia  
5  Materiały dydaktyczne, jeśli są dostępne 1 kopia

 

 

Pakiet aplikacyjny należy przesłać na poniższy adres:

 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme

MEDIA Sub-programme – FESTIVALS – Call 16/2016

Avenue du Bourget 1

BOUR 03/51

BE – 1049 Brussels

Belgium

 

Na kopercie prosimy umieścić: numer wezwania do składania wniosków/nazwę firmy wnioskującej/tytuł projektu/kraj pochodzenia oraz numer potwierdzenia złożenia wniosku internetowego, otrzymany po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną.

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

WZÓR RAPORTU KOŃCOWEGO:

 

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/16/2015 (pierwszy termin aplikacji: 17 grudnia 2015) dostępna jest tutaj oraz (drugi termin aplikacji: 28 kwietnia 2016) tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 20 marca 2015) dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – drugi rok; termin aplikacji: 12 czerwca 2015) tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S32/2013 (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 28 lutego 2014)  dostępna jest tutaj oraz (umowy dwuletnie – pierwszy rok; termin aplikacji: 4 lipca 2014) tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close