Dystrybucja – schemat selektywny

Niniejszy schemat wspiera kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów, zgłoszonych w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów, koordynowanych przez agenta sprzedaży.

Celem schematu jest sprzyjanie i wspieranie szerszej ponadnarodowej dystrybucji niedawno wyprodukowanych europejskich filmów niekrajowych poprzez zachęcanie dystrybutorów kinowych do inwestowania w promocję i odpowiednią dystrybucję filmów europejskich, pochodzących z innych krajów niż ich własny. Schemat ma również na celu sprzyjanie nawiązywaniu relacji między sektorem produkcji i dystrybucji i w ten sposób podnoszenie konkurencyjności niekrajowych filmów europejskich.

 

Wniosku o dofinansowanie muszą być złożone w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów, koordynowanych przez agenta sprzedaży.

Firma wnioskująca musi być europejskim dystrybutorem, który zaangażowany jest w działalność komercyjną mającą na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności filmu dla potrzeb eksploatacji w kinach. Powinno to stanowić główną działalność firmy lub jej oddziału. Działalność taka może obejmować technologiczne aspekty prezentowania utworu audiowizualnego (dubbing i tworzenie napisów, produkcja kopii, dystrybucja kopii, itd.), jak również działania marketingowe i promocyjne (produkcja zwiastunów i materiałów promocyjnych, zakup powierzchni reklamowej, organizacja wydarzeń promocyjnych, itd.).

KRYTERIA, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ DYSTRYBUTOR KINOWY:

 • posiada prawa do dystrybucji kinowej filmu na terytorium danego kraju
 • realizuje dystrybucję kinową filmu w danym kraju
 • pokrywa koszty związane z dystrybucją
 • jest zarejestrowany i posiadać zdolności operacyjne niezbędne dla przeprowadzenia dystrybucji kinowej.

Osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia.

Kampanie dystrybucyjne niekrajowych europejskich filmów:

 • zgłoszone w ramach kwalifikującej się grupy minimum 7 uprawnionych dystrybutorów*
 • koordynowane przez agenta sprzedaży filmu.

Kryteria dotyczące zgłaszanych filmów:

 • film fabularny, animowany lub dokumentalny (minimum 60 minut)
 • pierwsze prawo filmu musi pochodzić najwcześniej z 2053 roku
 • filmy z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii nie mogą mieć większego budżetu produkcji niż 10 milionów euro
 • film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.
 • film musi być wyprodukowany przy znaczącym udziale profesjonalistów, którzy są obywatelami/rezydentami z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA
 • film nie może zawierać reklam, pornografii, materiałów rasistowskich, ani zachęcać do przemocy.

*Kwalifikująca się grupa: wszystkie grupy muszą posiadać wniosek od koordynatora (agenta sprzedaży filmu) i zawierać co najmniej siedem kwalifikujących się aplikacji różnych kwalifikujących się dystrybutorów, działających w różnych krajach.

Uwaga! Wsparcie schematu selektywnego nie może być łączone: z reinwestycją w koszty dystrybucji (Moduł 3) w ramach obszaru Dystrybucja – schemat automatyczny.

Uwaga! Wsparcie może otrzymać materiał cyfrowy o jakości co najmniej 1.3K, co wyklucza DVD, DIVIX, Digital Beta czy inne kopie lub źródła o rozdzielczości poniżej 1.3 jako możliwe do wykorzystania przy dystrybucji kinowej.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie dystrybucji – schemat selektywny w 2016 roku jest szacowany jest na 9 milionów euro. Maksymalne wsparcie w wysokości 5% dostępnego budżetu przyznawane jest projektom dołączającym do istniejących grup dystrybutorów. Około 25% pozostałego budżetu przeznaczone jest dla filmów o budżecie produkcji poniżej 3 milionów euro.

Dofinansowanie unijne oparte jest na zakresie wprowadzenia na ekrany w danym kraju i podejmowane w drodze decyzji Komisji Europejskiej.

Finansowy wkład Unii Europejskiej będzie miał formę kwoty ryczałtowej. Kwota ryczałtowa ustalana jest w zależności od kraju i zakresu wprowadzenia na ekrany, które kwalifikuje się na podstawie maksymalnej ilości ekranów objętych pokazami filmu w najintensywniejszym momencie dystrybucji kinowej:

 
Państwa A(1-2)

ekrany

B(3-7)

ekranów

C(8+)

ekranów

D(15+)

ekranów

E(25+)

ekranów

F(40+)

ekranów

G(60+)

ekranów

H(100+)

ekranów

I(200+)

ekranów

 

 

 

 

1

Bułgaria,

Estonia,

Chorwacja,

Irlandia,

Islandia,

Litwa,

Luksemburg,

Łotwa,

Rumunia,

Słowenia,

Słowacja,

inne kraje uczestniczące w programie.

 

 

 

 

2 200 €

 

 

 

 

2 600 €

 

 

 

 

5 000 €

 

 

 

 

5 700 €

 

 

 

 

7 100 €

 

 

 

 

 

 

 

10 700 €

 

 

 

 

 

2

Czechy,

Dania,

Finlandia,

Grecja,

Węgry,

Norwegia,

Portugalia,

Szwecja

 

 

5 300 €

 

 

8 300 €

 

 

11 000 €

 

 

16 500 €

 

 

 

19 400 €

 

 

 

33 300 €

 

3

Austria,Belgia,

Polska,

Szwajcaria,

Holandia

 

5 300 €

 

9 100 € 13 000 € 20 800 € 28 600 € 58 200 €  

101 100 €

 

 

4

Francja,

Niemcy,

Włochy,

Hiszpania,

Wielka Brytania.

 

7 300 €

 

17 200 €

 

30 400 €

 

46 300 €

 

67 400 €

 

103 000 €

 

125 000 €

 

150 000 €

Kalkulator dofinansowania przedstawia maksymalną kwotę wsparcia o jaką można wnioskować w odniesieniu do prognozowanej liczby ekranów w najintensywniejszym momencie dystrybucji kinowej.

Najintensywniejszy moment dystrybucji kinowej to:

 • tydzień, w którym objętych pokazami jest najwięcej ekranów
 • film musi być prezentowany minimum 5 razy w trakcie zadeklarowanego tygodnia / w przypadku filmów nieanimowanych dla dzieci do 12 r. ż.: 3 razy
 • na pokazy musi obowiązywać normalna cena biletu
 • wyłączone są wydarzenia specjalne
 • można zadeklarować maksymalnie jeden ekran na kino.

Wymogi wobec dystrybutora:

 • na etapie aplikowania niezbędne jest podanie kodu ISAN filmu, którego dystrybucja ma zostać dofinansowana w ramach komponentu MEDIA
 • wsparcie z komponentu MEDIA nie może być traktowane jako zysk dystrybutora i może być przeznaczone wyłącznie na uprawnione działania
 • po zakończeniu projektu wersje językowe opracowane przy wsparciu MEDIA muszą być dostępne do wykorzystania na wszystkich zainteresowanych platformach dystrybucji (kina, VOD, TV itd) niezależnie od terytorium, na jakim oferują swoje usługi.

 
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Wrzesień 2017
Termin składania wniosków Wtorek 5 grudnia 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego Czwartek 14 czerwca 2018, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Grudzień 2017 – Marzec 2018 Czerwiec – Październik 2018
Informacja dla wnioskodawców Kwiecień 2018 Listopad 2018
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Maj 2018 Listopad 2018
Początek działania (premiera filmu) Film może mieć premierę od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 5 października 2017 Film może mieć premierę od daty złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 14 kwietnia 2018
Czas trwania działania Od daty złożenia wniosku do 18 miesięcy po ostatecznym terminie aplikacji

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 18 miesięcy po ostatecznym terminie aplikacji.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU:

 

 

 

 

Przykładowe dokumenty do rozliczenia dofinansowania znajdują się na stronie EACEA.

 

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/13/2015 (pierwszy termin aplikacji: 1 grudnia 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/13/2015 (terminy aplikacji: 1 grudnia 2015 i 14 czerwca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/23/2014 (terminy aplikacji: 4 grudnia 2014 oraz 2 lipca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EAC/S22/2013 (terminy aplikacji: 28 lutego i 2 lipca 2014) dostępna jest tutaj.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close