Development gier video

Dofinansowanie developmentu gier video skierowane jest do niezależnych firm europejskich pragnących rozwijać projekt cyfrowej gry video, niezależnie od platformy oraz planowanego sposobu dystrybucji.  W każdym przypadku gra musi być przeznaczona do komercyjnej dystrybucji, charakteryzować się wysokim stopniem interaktywności oraz posiadać elementy narracyjne.

Development – faza od pierwszego pomysłu do produkcji pierwszego prototypu nadającego się do gry lub pierwszej wersji testowej gry, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Europejskie firmy produkujące gry video, które:

 • funkcjonują legalnie od co najmniej 12 miesięcy
 • mogą przedstawić udowodniony dorobek (doświadczenie*)
 • posiadają większość praw do projektu.

Firma europejska to firma zarejestrowana w jednym z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, oraz której bezpośrednimi właścicielami lub większościowymi udziałowcami (tzn. posiadającymi większościowy pakiet akcji) są obywatele takich krajów.

Wnioskodawca musi udowodnić, że uprzednio:

 • wyprodukował grę video lub przeprowadził development referencyjnej gry video
 • gra ta była dystrybuowana komercyjnie w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających publikację niniejszego wezwania do składania wniosków
 • wnioskodawca powinien przedstawić odnośne raporty sprzedaży z okresu referencyjnego

Uwaga! Podwykonawstwo w zakresie developmentu i/lub produkcji uprzedniej kwalifikowanej gry video nie jest uważane za dorobek firmy, jednak za dorobek nie mogą być uważane również indywidualne dokonania twórców.

Następujący wnioskodawcy nie mogą ubiegać się o wsparcie:

 • fundacje
 • instytuty
 • uniwersytety
 • stowarzyszenia i inne instytucje działające w interesie publicznym
 • grupy firm
 • osoby fizyczne.

Development – działania od pierwszego pomysłu do produkcji pierwszego prototypu nadającego się do gry lub pierwszej wersji testowej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej – cyfrowej gry video:

 • przeznaczonej do komercyjnej dystrybucji na dowolnej platformy dystrybucyjnej
 • o wysokim stopniu interaktywności
 • z silnymi elementami narracyjnymi.

Projekt musi:

 • być oryginalny, innowacyjny i kreatywny
 • promować różnorodność kulturową, europejską tożsamość i dziedzictwo
 • posiadać potencjał komercyjny.

Uwaga! Następujące projekty nie kwalifikują się:

 • utwory źródłowe (encyklopedie, atlasy, katalogi, bazy danych i tym podobne)
 • utwory poradnikowe (przewodniki instruktażowe, podręczniki i tym podobne)
 • narzędzia i serwisy z oprogramowaniem, których celem jest wyłącznie rozwój technologiczny i/lub wykorzystywane wyłącznie do dalszego rozwijania już istniejących koncepcji gier
 • serwisy informacyjne i wyłącznie transakcyjne
 • projekty promujące turystykę
 • multimedialne projekty i instalacje artystyczne
 • strony internetowe stanowiące albo przeznaczone konkretnie na platformy społecznościowe, sieci społecznościowe, fora internetowe, blogi lub podobne działania
 • projekty zawierające materiały pornograficzne lub rasistowskie albo promujące przemoc
 • utwory o charakterze promocyjnym, stanowiące element kampanii promocyjnej lub reklamowej konkretnego produktu i/lub marki
 • produkcje instytucjonalne promujące konkretną organizację lub jej działalność
 • platformy dla gier
 • (interaktywne) e-booki, interaktywne fabuły, interaktywne animacje, interaktywne filmy dokumentalne
 • gry łamigłówkowe, gry pamięciowe, gry sportowe, gry wyścigowe, gry związane z biegami, gry związane z rytmem/śpiewem/tańcem, gry społecznościowe, gry quizowe, gry na przyjęcia.

Całkowity budżet przeznaczony w roku 2016 na współfinansowanie developmentu gier video szacowany jest na 2,6 miliona euro.W ramach niniejszego schematu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania pomiędzy 10 000 a 150 000 euro.  Wysokość grantu nie może przekroczyć 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków Grudzień 2016
Termin składania wniosków Czwartek 2 marca 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji Marzec – lipiec 2017
Informacja dla wnioskodawców Sierpień 2017
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Sierpień/wrzesień 2017
Początek działania Data złożenia wniosku
Czas trwania działania Do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 36 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

UWAGA! We wniosku eForm w wezwaniu EACEA/22/2016 w części D.2 Previous experience of the organisation pojawił się błędny okres referencyjny. Prawidłowy okres referencyjny, zgodnie z Przewodnikiem dla wnioskodawców, to dwa lata kalendarzowe poprzedzające złożenie wniosku, a więc przedział od 1 stycznia 2014 do daty złożenia wniosku.

Błąd został poprawiony i prawidłowa wersja brzmi (w anglojęzycznej wersji wniosku):

„Previous work commercially distributed during the 2 calendar years preceding the publication of the Call for Proposals, i.e. between 01/01/2014 and the date of application.”

 

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

FAQ [ANG]

 

FAQ [PL]

 

praktyczny przewodnik dla użytkowników eForm [PL]

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Załącznik 1: Szczegółowy opis projektu w formacie WORD lub PDF

 

 

 

 

Załącznik 1: szczegółowy opis projektu nie posiada wzorca, należy go przygotować wg własnej koncepcji.

DODATKOWE DOKUMENTY:

 

 

 

 

Dokumenty do rozliczenia dofinansowania należy pobrać ze strony EACEA.

rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACEA/20/2015 (termin aplikacji: 3 marca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach wezwania  nr EACA/06/2015 (termin aplikacji: 26 marca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w  2014 roku w ramach wezwania  nr EAC/S31/2013 (termin aplikacji: 23 marca 2014) dostępna jest tutaj.