Agenci sprzedaży 2017

Celem schematu jest wzmocnienie i wsparcie szerszej międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich poprzez zapewnienie – w oparciu o ich osiągnięcia na rynku – funduszy dla agentów sprzedaży, umożliwiających dalszą reinwestycję w nowe niekrajowe filmy europejskie. Schemat wspiera także rozwój współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami, wzmacniając w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich, a także europejskich firm.

Schemat działa w podziale na dwa etapy:

  1. Generacja potencjalnego funduszu w oparciu o wyniki firmy na rynku europejskim w okresie referencyjnym
  2. Reinwestycja potencjalnego funduszu za pomocą:
  • Gwarancji minimalnych albo zaliczek za międzynarodowe prawa sprzedaży nowych europejskich filmów niekrajowych;
  • Promocji, marketingu i reklamy kwalifikujących się niekrajowych filmów europejskich.

Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie w ramach schematu wynosi ok. 2,6 miliona euro. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Na etapie generowania potencjalnego funduszu, kwota dofinansowania przyznawanego agentowi obliczana jest na podstawie sprzedaży niedawno wyprodukowanych filmów europejskich w okresie referencyjnym (2011-2015). W przypadku reinwestycji, kwota wsparcia jest uzależniona od kosztów i charakteru każdego działania (gwarancje minimalne i koszty P&A) oraz dostępności funduszu.

Film musi być w większości wyprodukowany przez producenta lub producentów mających siedzibę w państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA, przy czym znaczna część ekipy realizującej film musi pochodzić z tych państw. Film musi być nowo wyprodukowanym utworem fabularnym, animowanym lub dokumentalnym trwającym ponad 60 minut i musi pochodzić z innego państwa niż państwo dystrybucji.

Film nie może zawierać treści niezwiązanych z gatunkiem (takich jak nagranie opery, koncertu, występu itp.) ani reklam.

Aby film był kwalifikowalny, jego pierwsze prawo autorskie nie może pochodzić sprzed 2012 r.

  • I etap (generowanie funduszu) –  termin aplikacji: 16 czerwca  2017 r. o godz. 12:00 w południe
ETAP PRZEWIDYWANE TERMINY
Publikacja wezwania do składania wniosków marzec 2017
Termin składania wniosków Piątek 16 czerwca 2017, do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Ocena aplikacji 7 miesięcy od zakończenia naboru
Informacja dla wnioskodawców Styczeń 2018
Podpisanie umowy lub informacji o decyzji o przyznaniu dofinansowania Zobacz: etap reinwestycji
Początek działania Zobacz: etap reinwestycji
Czas trwania działania Zobacz: etap reinwestycji
Ponieważ realizacja tego procesu wymaga wcześniejszej certyfikacji przez krajowe organizacje kontrolujące liczbę sprzedanych biletów kinowych, może wystąpić dodatkowe opóźnienie jeśli proces  ten zostanie wstrzymany.
  • II etap (reinwestycja środków) –  termin aplikacji: środa 3 października 2018 r. o godz. 12:00 w południe czasu brukselskiego.

Wnioski będą traktowane zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy. Potencjalny fundusz, który nie zostanie reinwestowany przed upływem powyższego terminu, przepada.

  • Termin rozpoczęcia działania: Międzynarodowa umowa sprzedaży z producentem może zostać podpisana najwcześniej 1 października 2017 r.
  • Termin złożenia aplikacji o reinwestycję środków: aplikacja musi zostać złożona w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania międzynarodowej umowy sprzedaży z producentem i nie później niż 3 października 2018 r.

 

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (EU Login): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

zestawienie filmów zadeklarowanych w ramach schematu automatycznego (etap generacji) w latach 2012-2015

 

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie EACEA.

Dostęp do MEDIA Film Database.

rezultaty za 2017 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2017 (termin aplikacji: 16 czerwca 2017) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2016 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/01/2016 (termin aplikacji: 16 czerwca 2016) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/07/2015 (termin aplikacji: 18 czerwca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S21/2013 (termin aplikacji: 18 czerwca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close