Agenci sprzedaży 2016

Celem schematu jest wzmocnienie i wsparcie szerszej międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich poprzez zapewnienie – w oparciu o ich osiągnięcia na rynku – funduszy dla agentów sprzedaży, umożliwiających dalszą reinwestycję w nowe niekrajowe filmy europejskie. Schemat wspiera także rozwój współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami, wzmacniając w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich, a także europejskich firm.

Schemat działa w podziale na dwa etapy:

  1. Generacja potencjalnego funduszu w oparciu o wyniki firmy na rynku europejskim w okresie referencyjnym
  2. Reinwestycja potencjalnego funduszu za pomocą:
  • Gwarancji minimalnych albo zaliczek za międzynarodowe prawa sprzedaży nowych europejskich filmów niekrajowych;
  • Promocji, marketingu i reklamy kwalifikujących się niekrajowych filmów europejskich.

Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie w ramach schematu wynosi ok. 1,6 miliona euro. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Na etapie generowania potencjalnego funduszu, kwota dofinansowania przyznawanego agentowi obliczana jest na podstawie sprzedaży niedawno wyprodukowanych filmów europejskich w okresie referencyjnym (2011-2015). W przypadku reinwestycji, kwota wsparcia jest uzależniona od kosztów i charakteru każdego działania (gwarancje minimalne i koszty P&A) oraz dostępności funduszu.

  • I etap (generowanie funduszu) –  termin aplikacji: 16 czerwca  2016 r. o godz. 12:00 w południe
  • II etap (reinwestycja środków) –  termin aplikacji: 3 października 2017 r. o godz. 12:00 w południe

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie EACEA.

 

Dostęp do MEDIA Film Database.

rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/07/2015 (termin aplikacji: 18 czerwca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S21/2013 (termin aplikacji: 18 czerwca 2014)  dostępna jest tutaj.