Agenci sprzedaży 2016

Celem schematu jest wzmocnienie i wsparcie szerszej międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich poprzez zapewnienie – w oparciu o ich osiągnięcia na rynku – funduszy dla agentów sprzedaży, umożliwiających dalszą reinwestycję w nowe niekrajowe filmy europejskie. Schemat wspiera także rozwój współpracy pomiędzy producentami a dystrybutorami, wzmacniając w ten sposób konkurencyjność niekrajowych filmów europejskich, a także europejskich firm.

Schemat działa w podziale na dwa etapy:

  1. Generacja potencjalnego funduszu w oparciu o wyniki firmy na rynku europejskim w okresie referencyjnym
  2. Reinwestycja potencjalnego funduszu za pomocą:
  • Gwarancji minimalnych albo zaliczek za międzynarodowe prawa sprzedaży nowych europejskich filmów niekrajowych;
  • Promocji, marketingu i reklamy kwalifikujących się niekrajowych filmów europejskich.

Całkowity budżet przeznaczony na wsparcie w ramach schematu wynosi ok. 1,6 miliona euro. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania.

Na etapie generowania potencjalnego funduszu, kwota dofinansowania przyznawanego agentowi obliczana jest na podstawie sprzedaży niedawno wyprodukowanych filmów europejskich w okresie referencyjnym (2011-2015). W przypadku reinwestycji, kwota wsparcia jest uzależniona od kosztów i charakteru każdego działania (gwarancje minimalne i koszty P&A) oraz dostępności funduszu.

  • I etap (generowanie funduszu) –  termin aplikacji: 16 czerwca  2016 r. o godz. 12:00 w południe
  • II etap (reinwestycja środków) –  termin aplikacji: 3 października 2017 r. o godz. 12:00 w południe

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm)

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

INFORMACJE POMOCNICZE:

 

 

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie EACEA.

 

Dostęp do MEDIA Film Database.

rezultaty za 2015 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EACEA/07/2015 (termin aplikacji: 18 czerwca 2015) dostępna jest tutaj.


rezultaty za 2014 rok:

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie  w ramach wezwania  nr EAC/S21/2013 (termin aplikacji: 18 czerwca 2014)  dostępna jest tutaj.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close