25. Kongres ENCATC: Click, connect, collaborate!

Europejska sieć zarządzania kulturą oraz edukacji związanej z polityką kulturalną, ENCATC (European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education), organizuje w tym roku już po raz 25, międzynarodowy kongres, który w dniach 27-30 września zgromadzi w Brukseli naukowców, specjalistów oraz przedstawicieli urzędów i instytucji UE oraz europejskich i międzynarodowych sieci profesjonalistów i instytucji. Celem spotkania będzie omówienie istoty funkcjonowania sieci oraz rozwinięcie pomysłów i propozycji gwarantujących ich zrównoważony rozwój w wymagającym środowisku.

 

Kongres odbywa się w tym roku pod hasłem: Click, connect, collaborate! Nowe kierunki w zakresie wspierania sieci kulturalnych. Omawiane będą zagadnienia dotyczące realnego znaczenia funkcjonowania sieci współpracy kulturalnej w dzisiejszym świecie cyfryzacji i umiędzynaradawiania. Uczestnicy debatować będą m.in. nad tym, jakie korzyści sieci wnoszą w zróżnicowany sektor kultury, polityki i zarządzania kulturą oraz dlaczego instytucje, organizacje i osoby fizyczne powinny ubiegać się o członkostwo w  sieciach kulturalnych.

 

Główne cele kongresu ENCATC 2017 to:

  • zdobycie wiedzy na temat roli, wartości i zrównoważonego rozwoju sieci europejskich i międzynarodowych,
  • rozwój debaty, pomysłów i propozycji dotyczących zarządzania, przywództwa, nowych modeli biznesowych, ewaluacji i umiędzynarodowiania sieci,
  • promocja sieci wśród kręgów akademickich, naukowców, specjalistów i przedstawicieli z różnych instytucji UE, rządów oraz europejskich i międzynawowych sieci,
  • przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy na temat kluczowej roli sieci, kształtowania zrównoważonego sektora kultury oraz włączenie kultury i sztuki w długoterminowe strategiczne cele europejskiego projektu ENCATC.

 

Więcej szczegółów na temat programu kongresu, zapisów oraz informacji praktycznych można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia.

 

ENCATC wdraża obecnie czteroletni projekt mający na celu wzmocnienie współpracy między sektorem edukacyjnym i kulturalnym oraz stworzenie platformy umożliwiającej dyskusję oraz wymianę praktyk na poziomie europejskim i międzynarodowym. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa.

Przeczytaj również:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close